TRT Yetenek İstihdam Programı

3 Mart 2021 Çarşamba

 

T.C.
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Kamu yayıncılığı ilkesi ile sahip olduğumuz mirası geleceğe en güzel şekilde aktarabilmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Bu hedef doğrultusunda yayıncılığın okulu TRT'nin yeni mezunlara ve iş hayatının başında olan gençlere yönelik hazırladığı istihdam programı TRT Yetenek, Kurumumuzdaki usta-çırak ilişkisini güçlendirecektir.

Geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirilen TRT Yetenek programına 44185 kişi başvurmuş ve program ile 266 yetenekli genç TRT ailesine katılmıştır.

TRT Yetenek 2021 programı için başvurular 29 Ocak-12 Mart 2021 tarihleri arasında, kariyer.trt.net.tr/yetenek internet adresi üzerinden çevrim içi şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

TRT Yetenek, üniversitelerin lisans bölümlerinden 2021 yılında mezun olacak öğrencileri, 01.01.2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyeti elde edenleri ve medya sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yetenekli gençleri kapsamaktadır.Toplamda 200 yetenekli genç, Kurumumuzun TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Kurumsal Fonksiyonlar, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Dijital İçerik ve Bilgi Teknolojileri olmak üzere 7 farklı çalışma alanında istihdam edilecektir. Bu alanlarla ilgili detaylı bilgilere kariyer.trt.net.tr/yetenek internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacaklardır. Değerlendirme süreci; Genel Yetenek ve Yabancı Dil Sınavı, Video Proje Sınavı, Grup Vaka Sınavı, Kişilik Envanteri, İK Mülakatı ve son olarak Birim Mülakatı'ndan oluşmaktadır. Değerlendirme sürecinde Grup Vaka Sınavı aşamasına kadar olan tüm adımlar, çevrim içi şekilde gerçekleşecektir. Böylelikle, içinde bulunduğumuz Koronavirüs salgınından izole bir şekilde tümadaylarımız TRT Yetenek'e katılabileceklerdir.

Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, TRT Yetenek internet adresi üzerinde yer alan "Giriş" kısmından başvuru bilgilerine erişebilmekte ve sürecini çevrim içi şekilde takip edebilmektedir.

Her türlü soru için, adaylar, yetenek@trt.net.tr adresine e-posta atarak TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na ulaşabilmektedir.

Kurumumuz olarak, medya sektöründe, hukuktan finansa, pazarlamadan muhasebeye, içerik üretiminden yazılıma çeşitli iş alanlarında istihdam olanağı sunan ve detayları paylaşılan TRT Yetenek projesinde en önemli çalışma ortaklarımızdan biri de üniversitenizdir. TRT Yetenek programına göstereceğiniz destek ile iş hayatına atılmak için hazırlanan öğrencilerinizi, kariyer yolculuğuna medyanın öncü kuruluşu TRT'de başlaması için yönlendirebilirsiniz. Ek-1 ve Ek-2'de paylaşılan dokumanı çevrim içi platformlarınızda veya kampüs içi panolarda afiş baskı olarak (A3 boyutunda) kullanabilir, kariyer.trt.net.tr/yetenek adresimizi ya da üniversitenize ulaştırdığımız bu içeriği öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.

TRT Yetenek'in tanıtım faaliyetlerine katkı sağlayacak en kritik rol olduğunuz inancıyla, üniversitenizde programın tanıtılması hususunda ilginizi ve gereğinizi arz/rica ederim.