08.06.2016 Tarihli Akademik Personel İlanı Sınav Sonuçları

11 Temmuz 2016 Pazartesi

08.06.2016 tarihli Akademik Personel Alım İlanı sonucunda, Üniversitemize atanmak üzere başvuruda bulunan; Öğretim Görevlisi, Okutman (İngilizce), Araştırma Görevlisi ve Uzman adaylarının 29.06.2016 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.

“Asıl” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 18.07.2016 tarihi Saat 16:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

Yedek adayların evraklarını teslim edecekleri en son tarih 22.07.2016 saat 16:00 ya kadardır.

İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi Kesin Sınav Sonuçları
Okutman (İngilizce)Kesin Sınav Sonuçları
Araştırma Görevlisi Kesin Sınav Sonuçları
Uzman Kesin Sınav Sonuçları