Piri Reis Üniversitesi'ne Tam Günlü Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

24 Şubat 2017 Cuma

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Lisansını ve Doktora ve Doçentlik çalışmalarını Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve Fotovoltaik ve Opto Elektronik Enerji Sistemleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora Diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Lisans diplomasını veya Doktora çalışmasını veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak, Çok Kriterli Karar Verme, Ergonomi veya İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği, Olasılık ve İstatistik ve Proje Yönetimi konularından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans diplomasını, Yüksek Lisans Diplomasını veya Doktora Diplomasını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklik gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

Adayların; 
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş  olduğu çalışma alanlarında belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına / DMYO Müdürlüğüne; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

- Üniversitemizin lisans/önlisans programlarının öğrenim dili İngilizce olduğu için adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandığını belgelemeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır. 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61
Web: www.pirireis.edu.tr
Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Başvuru Dilekçe Örneği

Bilgi Formu

İlan Detayı