Piri Reis Üniversitesi'ne Tam Günlü Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

13 Mart 2017 Pazartesi

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26. maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ile “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” kapsamında öngörülen minimum kriterleri sağlayan, 

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans Diplomasını veya Doktora diplomasını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği Bölümü

1

Prof. Dr.

Denizcilik, Gemi İnşaatı, Gemi Makinaları alanlarından birinden Lisans diploması veya Doktora Diploması veya Doçentlik unvanı almış olmak. Bu alanların birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Kimya

1

Prof. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Enerji Sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Lisans diplomasını Kimya alanında almış olmak. Doktora diploması ve doçentlik unvanını kimya alanında veya Teorik/Hesaplamalı kimya dalında almış olmak. Nanoteknoloji, Denizcilik veya Gemilere yönelik malzeme geliştirme alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarında belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak  şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe, yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

Üniversitemizin lisans programlarının öğrenim dili zorunlu İngilizce olduğu için adayların aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını belgelemek gerekmektedir.

  1. Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da yurtiçinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak.
  2. YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgari 80/100 veya eşdeğeri puan almış olmak.
  3. Türkçe dışındaki öğretim dilinin(İngilizce), öğretim üyesinin ana dili olması,

* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

 

İLETİŞİM:

Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Başvuru Dilekçe Örneği

Bilgi Formu

İlan Detayı