Piri Reis Üniversitesi'ne Tam Günlü Araştırma Görevlileri Alınacaktır.

13 Mart 2017 Pazartesi

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

İlanın YÖK Başkanlığı tarafından onaylanıp yayınlanmasını müteakip başvurular kabul edilecektir. Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

1016393

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

1016279

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak,  bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

1016281

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak,  Deniz İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi veya Deniz İşletmeleri Yönetiminde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

 

Aranan Koşullar;

  • İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • ALES’ten alanında en az 70/100 puan almış olmak.
  • YDS için 65/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan.

 

Başvuru Yeri:

İlgili Fakülte Dekanlığı (Deniz Kampüsü)

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
  • “Aranılan koşulları” sağladığına dair belgeler
  • Nufus Cüzdan sureti (Fotokopisi)
  • Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript.
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”      

 

Değerlendirme Koşulları:

  • Değerlendirme puanı 65 puanın altında olan adaylar sınavlarda başarısız sayılırlar.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi*:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

20.03.2017

Son Başvuru Tarihi

03.04.2017

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

05.04.2017

Giriş Sınavı Tarihi

07.04.2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi

11.04.2017

 

 

* YÖK Başkanlığının onay tarihine göre belirtilen tarihler değişebilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (0216) 581 00 50 Faks: (0216) 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr,

 

T.C. Piri Reis Üniversitesi;

Adres:  Deniz Kampüsü: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

 

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz

Başvuru Dilekçe Örneği

Bilgi Formu

İlan Detayı