ULUSLARARASI AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI 3-5 Mayıs 2017 İstanbul

6 Nisan 2017 Perşembe

ULUSLARARASI AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI

 

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı düzenlenecektir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik çerçevesinde;

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Özel sektör, kamu ve akademiden üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ne yöne gittiği, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışılacaktır.

Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere sanayi kesimine tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgili kişilerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir.

Bu çerçevede;

Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri
Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları
Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nanoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
konulu panellerde Ar Ge çok yönlü olarak ele alınacaktır.

DÜZENLEME KOMİTESİ

PROGRAM TANITIM KİTAPÇIĞI