20.03.2017 Tarihli Akademik Personel İlanı Sınav Sonuçları

11 Nisan 2017 Salı

20.03.2017 tarihli Akademik Personel Alım İlanı sonucunda, Üniversitemize atanmak üzere başvuruda bulunan Araştırma Görevlisi adaylarının 07.04.2017 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.

“Asıl” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 14.03.2017 tarihi Saat 16:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.
Kendilerine bildirilmesi durumunda, yedek adayların evraklarını teslim edecekleri en son tarih 19.04.2017 saat 16:00 ya kadardır.
 Önemle Duyurulur (11.04.2017)

Atanması Uygun Bulunan Araştırma Görevlileri

İstenen Belgeler