Üniversitemize Tam Zamanlı İdari Personel Alınacaktır.

18 Nisan 2017 Salı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Merkezi İstanbul/Tuzla’da olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu Hükümleri ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararname uyarınca TAM ZAMANLI İDARİ PERSONEL ALINACAKTIR Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

KÜTÜPHANE MÜDÜR YARDIMCISI BAŞVURU İLANI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / MÜDÜR YARDIMCISI BAŞVURU İLANI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU BAŞVURU İLANI

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta yoluyla

İstenen Belgeler: Dilekçe, Özgeçmiş,1 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan sureti, Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu” ve Adayın eklemek istediği bilgi ve belgeler.

İŞLEM TARİH
Duyuru Başlama Tarihi 17.04.2017
Son Başvuru Tarihi 23.04.2017
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf: (0216) 581 00 50, 5810061 Faks; 0216 581 00 51
Web: www.pirireis.edu.tr,
Adres: PRÜ Rektörlük 34940 Tuzla-İSTANBUL
* Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz