GMO “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” Mezunlarını üye olmaya davet ediyor..

14 Temmuz 2017 Cuma

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Can Fidan;

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunlarını GMO'ya üye olmaya davet etti. 

 

GMO Genel Sekreteri Can Fidan; "Genç meslektaşlarımıza oda çalışmalarını aktarmak ve üyeliklerini gerçekleştirmek amacıyla, Gemi Mühendisleri Odası'yla iletişime geçmelerini bekliyoruz" diye açıklama yaptı.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunu mühendisler mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.

Konu ile ilgili yasal hükümler aşağıdaki gibidir;

 

TMMOB KANUNU Madde 33

 

Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

 

TMMOB ANA YÖNETMELİK – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Üyelik ile İlgili Temel Hükümler Madde 109

 

Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir: a) Türkiye‘deki mühendis, mimar ve şehir plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.

 

 

 

GMO İletişim Bilgileri:

 

Postane Mahallesi Nil Sokak No:10 Tuzla-İSTANBUL

Tel : 0216 447 40 30 – 31 – 32
web: http://www.gmo.org.tr

e-posta: info@gmo.org.tr

Faks : 0216 447 40 33