Üniversitemiz Yemekhanelerinden Faydalanma Esasları Hakkında Duyuru

29 Eylül 2017 Cuma

Sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle; yemek şirketi ile yapılan yeni sözleşmede, kişi başı günlük yemek tutarı 09,50TL(KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda; yemekhanelerimizden 02 Ekim 2017 Pazartesi gününden itibaren aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda faydalanılması kararlaştırılmıştır.

 1. Akademik ve idari personelimizin günlük bir servisi ücretsizdir.  
 2. 2014-2015 Akademik yılı öncesi kayıt yaptıran öğrencilerimizin bir günlük servisi ücretsiz; diğer servisleri ücretli, her bir servis 09,50TL (KDV dahil)’dir.  
 3. 2014-2015 Akademik yılında ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerimizin bir günlük ilk servisi 07,00TL (KDV dahil), diğer servisler ise 09,50TL (KDV dahil) olmak üzere yemek hizmetinden günde 3 kez yararlanılabilecektir. (Aynı uygulama ERASMUS öğrencileri içinde geçerlidir)
 4. Dış kurum ve kuruluş mensubu olup, PÜSEM’ de eğitim gören kursiyerler; 09,50TL (KDV dahil) ücret karşılığında yemek yiyebilecektir.
 5. Üniversitemizin hizmet aldığı şirket çalışanları (Teknik, temizlik, güvenlik, bahçe bakım, şoförler gibi); işverenlerinin, yemek şirketi yetkilileri ile yapacakları sözleşme esasları doğrultusunda yemek hizmetlerinden faydalanabilecektir.
 6. Üniversitemizi ziyarete gelen misafirlerimiz (Rektörlük misafirleri, etkinlik ve benzeri faaliyetler için gelenler)’den yönetimce uygun görülenlerin yemek ücreti üniversite tarafından karşılanacaktır. Geçişleri, görevli personelde bulunacak joker kartından yararlanılarak sağlanacaktır.
 7. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin özel ziyaretçilerinin yemek ücreti 09,50TL (KDV dahil), ziyaret edilenler tarafından karşılanacaktır.
 8. İş takibi, bakım ve onarım vb. faaliyetleri için Üniversitemize gelen çalışanlar ile özel ziyarete gelen misafirlerimiz Yemek Şirketi yetkilisine 09,50TL(KDV dahil) ücret ödemek kaydıyla, mevcut joker kartı kullandırılarak yemek hizmeti alabilecektir.
 9. 2014-2015 Akademik yılında ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerimiz, yeni kimlik kartı çıkartma işlemleri tamamlanıncaya kadar yemek şirketine 07,00TL(KDV dahil) ücret ödemek suretiyle, mevcut joker kartı kullanılarak yemek hizmeti alabilecektir. Diğer taraftan; tanıtım ve kayıt dönemlerinde Üniversitemizi ziyaret eden/kayıt yaptıran öğrenciler ile yakınları aynı şekilde 07,00TL(KDV dahil) ödemek suretiyle yemek hizmetinden faydalanabilecektir.
 1.  Kredi kartlarına para yüklemeleri, Deniz kampüsünde öğrenci işleri önünde, Hazırlık kampüsünde ise                                                  öğrenci ana giriş kapısı yanında bulunan para yükleme cihazları (kiosk) kullanılarak yapılabilecektir.
 2. Ücretli yemek yiyen öğrencilerimizin kendilerinin ve diğer faydalananların turnikelerde bekleme süresini azaltmak maksadıyla, kimlik kartları ile geçiş yapmaları gerekmektedir.Bu bağlamda; kimlik kartlarına para yüklemeleri önceden yapılmalıdır.
 3. Yemekhane hizmetinden istifade edecekler; her ne suretle olursa olsun kartsız geçiş yapmayacak ve yemek hizmetinden faydalanmayacaktır.
 4. Yemekhanelerden faydalananlar, yemek listesinde yer alan çeşitlerden birer adet/porsiyon alma hakkına sahiptir. Alınmayan çeşidin yerine başka bir çeşit alınamaz. Tercihli olarak sunulanlardan ise sadece bir çeşit alınabilir.
 5. Yukarıda belirtilen ücretler, ‘’KDV dahil ’’ olarak belirlenmiştir.
 6. Bedeli karşılığında yemekhaneden faydalananlar yazar kasa fişi alacaklardır.
 7. Öğrencilerimiz kimlik kartlarını, kiosklardan yapacakları para yüklemesi ile kampüslerimizde faaliyet gösteren kafeterya ve kantinlerden hizmet alımında da kullanabilecektir. 

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü