2017-2018 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan PRU Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet için ek sınav ve not yükseltme sınavları hakkında duyuru

23 Ocak 2018 Salı

2017-2018 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat 2018 tarihleri arasında icra edilecektir.

Mezuniyet için Ek Sınavlara başvurmak isteyen öğrenciler 31 Ocak  2018 Çarşamba  günü saat 17:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacaklardır. Mezuniyet için Ek Sınav Programı/Listeleri, 02 Şubat 2018 ( Cuma) günü öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacak olup bu sınavlar 05-06 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

  • Not Yükseltme Sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 08 Şubat 2018 (Perşembe)  günü saat 12:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacaklardır.
  • Not Yükseltme Sınav Programı/Listeleri, 09 Şubat 2018 (Cuma) günü öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacak olup bu sınavlar 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.


DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:
MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.
MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;
a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.
b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.