11.01.2018 Tarihli Akademik Personel İlanı Sınav Sonuçları (06.02.2018)

6 Şubat 2018 Salı
  • Üniversitemize atanmak üzere başvuruda bulunan Araştırma Görevlisi adaylarının 01.02.2018 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
  • “Asıl” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 12.02.2018 tarihi Saat 16:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim ederek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.
  • Asıl adayın kadroya atanmama durumunda yedek aday çağırılacaktır. Yedek adayların evraklarını teslim edecekleri en son tarih 16.02.2018 saat 16:00 ya kadardır.
  •  Önemle Duyurulur (06.02.2018)

İstenen Belgeler

Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları