12.03.2018 Tarihli Akademik Personel İlanı Kesin Sınav Sonuçları

28 Mart 2018 Çarşamba

Üniversitemize Hukuk Fakültesi'ne atanmak üzere başvuruda bulunan Araştırma Görevlisi adaylarının 02.04.2018 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.

“Asıl” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 04.04.2018  Saat 16:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim ederek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. 

Evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Asıl Adayların başvuru yapmamaları durumunda yedek adayların evraklarını teslim edecekleri en son tarih 28.03.2018 saat 16:00 ya kadardır.
 

Önemle Duyurulur (28.03.2018)

İstenen Belgeler

Akademik Personel Başvuru Formu(Bilgi Formu)

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI KESİN SINAV SONUCU
İlgili kadrolara başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna göre belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (14 Mart 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik) 12. maddesi hükmü gereğince yapılan giriş sınavı, Sınav Jürisi tarafından  değerlendirilmiş sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır.
(Duyuru Tarihi: 28.03.2018)
Birim/Fakülte/Bölüm Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi ( 1024238 )
Kadro Adedi 1 (Bir)
Sınav Tarihi 28.03.2018
Sıra
No
Adı ve Soyadı ALES %30 Yabancı
Dil % 10
Lisans
Mezuniyeti %30
Giriş Sınav
Notu %30
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
Puan (A) Puan (B) 100'lük (C) Puan (D)
1 Kübra KAZAN 87,12 26,14 85,00 8,50 91,13 27,34 83,33 25,00 86,97 Asıl 
2 Şeyma KUŞ 85,85 25,76 73,75 7,38 68,73 20,62 93,33 28,00 81,75 Yedek
3 Büşra ERDEM 82,73 24,82 83,75 8,38 71,30 21,39 80,00 24,00 78,58 Atanamadı
4 Safanur KILIÇASLAN 78,30 23,49 67,50 6,75 64,30 19,29 60,00 18,00 67,53 Atanamadı
5 Buğra Vehbi DÖNER 84,01 25,20 91,25 9,13 60,80 18,24 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı
6 Kadir Kaan BERKSOY 78,25 23,48 90,00 9,00 74,09 22,23 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı
7 Saadet YURDÜRÜN 78,12 23,44 85,00 8,50 70,36 21,11 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı
8 Münevver İrem  GENÇ 75,78 22,73 60,00 6,00 61,96 18,59 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı
                       
 
Birim/Fakülte/Bölüm Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi (1024239)
Kadro Adedi 1 (Bir)
Sınav Tarihi 28.03.2018
Sıra
No
Adı ve Soyadı ALES %30 Yabancı
Dil % 10
Lisans
Mezuniyeti %30
Giriş Sınav
 Notu %30
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
Puan (A) Puan (B) 100'lük (C) Puan (D)
1 Furkan DOĞAN 87,03 26,11 76,25 7,63 78,06 23,42 95,00 28,50 85,65 Asıl 
2 Melih ARSLAN 90,60 27,18 65,00 6,50 91,75 27,53 68,33 20,50 81,70 Yedek
3 Aynaz UĞUR 70,00 21,00 87,50 8,75 69,43 20,83 88,33 26,50 77,08 Atanamadı
4 Ayşegül SARI 84,78 25,43 56,25 5,63 82,06 24,62 65,00 19,50 75,18 Atanamadı
5 Fatma Betül AYDOS 83,55 25,07 81,25 8,13 77,37 23,21 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı
6 Tolga DOĞAN 82,82 24,85 73,75 7,38 96,50 28,95 0,00 0,00 0,00 Sınava Katılmadı