Ethics Seminar ”Finans Piyasalarında Etik İlkeler ve Uygulamalı Örnekler"

6 Nisan 2018 Cuma

..

Ethics Seminar  "Finans Piyasalarında Etik İlkeler ve Uygulamalı Örnekler"

Tarih                             : 9 Nisan 2018
Saat                              : 13:00-14:30
Yer                               : Seminer Salonu – 1
Sunum dili                    : İngilizce
Eğitmen                        : Steve Wallace, Chartered MCSI, CAIA
Düzenleyen                 : İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve CFA Istanbul
Seminerin İşleyişi          : Katılımcılar interaktif uygulamalara cep telefonu ile katılarak seçimlerini
  belirtecekler ve daha sonra doğru seçenek üzerinde değerlendirmeler
  yapılacaktır.

CFA ISTANBUL HAKKINDA

CFA Istanbul Yatırım Profesyonelleri Derneği finans sektöründe profesyonellik ve etik standartların yaygınlaştırılması için çalışan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm dünyadaki 148 CFA derneği gibi CFA Istanbul da Türkiye’deki yüksek etik standartların oluşturulması, eğitim, profesyonel gelişim ve kariyer destek programları ile yatırım sektörünün daha ileri götürülmesi için çalışmaktadır. CFA Institute tarafından hazırlanan “Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları” tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok seçkin finans kurumu tarafından kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. 2003 yılında kurulan derneğin toplam üye sayısı 305 olup CFA lisanslı üye sayısı 203’dür.  Dünyada finans alanındaki en yüksek profesyonel standart kabul edilen CFA Lisansı SPK tarafından Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı’na denk kabul edilmektedir. Üniversite öğrencilerinin kurumsal finans alanındaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen “CFA Challenge” küresel çapta bir finansal analist raporu hazırlama ve sunma yarışmasıdır ve CFA Institute tarafından düzenlenmektedir.

STEVE WALLACE HAKKINDA

Steve Wallace CFA Institute Avrupa-Ortadoğu ve Afrika (EMEA) kurumsal ortaklık direktörü olup Londra merkezli olarak ortadoğu ile orta ve doğu Avrupa’daki yatırım kuruluşlarından sorumludur. Cranfield İş Yönetimi okulunda misafir öğretim görevlisi olarak 2014-2017 yıllarında yatırım bankacılığı ve finansta etik ilkeler derslerini vermiştir. Steve, özel bankacılık müşterileri için yatırım stratejisi ve portföy oluşturma ile Avustralya’da başladığı kariyerine, Londra’da Societe Generale, ING bank da hisse senetleri masasında yatırım bankacısı olarak devam etmiş, bir hedge fonda görev aldıktan sonra da Lisanslı Alternatif Yatırım Analistleri Birliğinin EMEA ve Avustralya iş geliştirme direktörlüğü ve danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 20 yıllık kariyerinde alternatif yatırımlar, fon yapılandırma ve dağıtımı, yatırım bankacılığı konularında uzmanlaşmıştır. Avustralya’da bulunan RMIT Üniversitesi’nden Finansal Planlama alanından mezun olan Steve’in aralarında CAIA, CFA ve CISI’dan aldığı mesleki lisans belgeleri bulunmaktadır.