Denizcilik Fakültesinin 2017-2018 Bahar Dönemi STCW Derslerinin Final Programı Yayınlandı.

24 Nisan 2018 Salı
D E N İ Z C İ L İ K  F A K Ü L T E S İ
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ STCW DERSLERİ FİNAL SINAV PROGRAMI
27 NİSAN CUMA
Sınav Saati Sınıfı Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Üyeleri Öğrenci Sayısı Toplam Öğr.Sayısı
12.30-13.30 I /        I-IRR ME SAS124 Tanker Familiarization  A.ÖCAL 132 234
MTME 102
16.00-17.00 I /        I-IRR ME SAS 125  Com. Ship Sec. Duties A.KENANOĞLU 120 217
MTME 97
30 NİSAN PAZARTESİ
Sınav Saati Sınıfı Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Üyeleri Öğrenci Sayısı Toplam Öğr.Sayısı
16.00-17.00 II ME SAS 212 Advanced Fire Fighting  K.Ö.EFES   150 248
MTME S.SEFİRTÜRK 98
04 MAYIS CUMA
Sınav Saati Sınıfı Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Üyeleri Öğrenci Sayısı Toplam Öğr.Sayısı
12.30-13.30 I /        I-IRR ME SAS 123  Prof. in Survival Craft  K.Ö.EFES    Y.CALGAV     7 214
MTME 207
16.00-17.00 I /        I-IRR ME SAS121 Elementary First Aid Ö.İŞLER  113 197
MTME S.DELİPINAR 84