2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

14 Mayıs 2018 Pazartesi

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

ULUK 2018 | 22-23 Kasım 2018, Sakarya

Genişletilmiş Özet Gönderim Başlangıç Tarihi 30 Nisan 2018
Genişletilmiş Özet Gönderim Bitiş Tarihi 31 Temmuz 2018
Genişletilmiş Özet Kabul Bildirim Tarihi* 14 Eylül 2018
Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi** 17 Eylül 2018
Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi 01 Kasım 2018
Kayıt Ücreti Yatırma Başlangıç Tarihi 02 Kasım 2018
Programın İlan Tarihi 04 Kasım 2018
Kayıt Ücreti Yatırma Bitiş Tarihi 21 Kasım 2018
Kongre Tarihi 22- 23 Kasım 2018

*Kabul edilen ve sunumu yapılan genişletilmiş özetler “Kongre Özet Bildiriler Kitapçığında” online olarak yayınlanacaktır.

** En iyi 3 bildiri değerlendirmesine katılmak ve/veya yayın olanaklarından faydalanmak isteyenlerin tam metin bildirilerini 17 Eylül- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında aktif olan “Tam Metin Bildiri Gönderim Sistemine” yüklemesi gerekmektedir. Bu tarihler arasında sisteme tam metin bildiri yüklemeyen katılımcılar ödül ve yayın olanaklarından faydalanamayacaktır.

Kongre web sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.ulk.sakarya.edu.tr/

Kongre Sekreterleri

Araştırma Görevlisi Büşra Gezikol: bgezikol@sakarya.edu.tr

Araştırma Görevlisi Dr. Bahadır Fatih Yıldırım: bahadirf.yildirim@istanbul.edu.tr

KONU BAŞLIKLARI

Lojistik Yönetimi

 • Küresel Lojistik Yönetimi
 • Stratejik Lojistik Yönetimi
 • Lojistik ve İnovasyon
 • Uluslararası Pazarlama
 • Lojistikte Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
 • Tersine Lojistik
 • 3 ve 4. Parti Lojistik
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik
 • Endüstri 4.0 ve Lojistik
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Lojistik Maliyet Yönetimi
 • Afet Lojistiği
 • Perakende İşletmelerinde Lojistik
 • Satınalma
 • İşletme Fonksiyonlarının Lojistik Sektöründe Uygulaması
 • Lojistik Sektöründe Rekabet
 • Lojistik Sektöründe Finansman
 • Lojistikte Uluslararası Standardizasyon Uygulamaları


Taşımacılık Yönetimi

 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılık
 • Intermodel Taşımacılık
 • Proje Taşımacılığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • İnsansız Araçlar ve Sistemler
   

Depo ve Stok Yönetimi

 • Ambalajlama ve Elleçleme
 • Raf Sistemleri
 • Depolama Ekipman ve Sistemleri

Ulaştırma ve Kentsel Lojistik

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Sinyalizasyon
 • Güvenlik Sistemleri
 • Akıllı Araçlar
 • Trafik Yönetimi
 • Ulaştırma Politikaları
 • Ulaştırma – Lojistik Altyapısı ve Devlet Düzenlemeleri
   

Uluslararası Ticaret ve Gümrük

 • Transit İşlemler
 • Uluslararası Ekonomik Gelişmeler ve Lojistik
 • Ticaretin Kolaylaştırılması
 • Tek Pencere Sistemi
 • Gümrüklerin Dijitalleşmesi
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
   

Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme

 • Lojistik Dizayn ve Network
 • İstatistik Analiz Teknikleri ve Modelleme
 • Karar Verme Teknikleri ve Modelleme
 • Lojistik Tahminleme
 • Optimizasyon
 • Rotalama ve Çizelgeleme
 • Big Data ve Veri Madenciliği
 • Veri Analitiği
   

Lojistik ve Hukuk

 • Taşımacılık Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Sigorta
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Deniz Hukuku
 • Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri ve Uygulamaları
 • Elektronik Belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması
   

Lojistik ve Eğitim

 • Lojistik Sektöründe İnsan Kaynağı ve Yönetimi
 • Lojistik Eğitim Müfredatı
 • Lojistik Eğitiminin Etkinliği