DMYO Öğrencileri:Mezuniyet İçin Ek Sınav ve Not Yükseltme Sınavları

1 Haziran 2018 Cuma

DMYO ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

2017-2018 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Sınavlar 11-14 Haziran 2018 tarihleri arasında icra edilecektir.

Mezuniyet için Ek Sınavlara ve Yükseltme sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 08 Haziran  2018 Cuma  günü saat 10:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacak olup, Mezuniyet için Ek Sınavlar ve Yükseltme sınav planlaması; 08 Haziran  2018 Cuma  günü saat 14.00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacaktır.

Mezuniyet için Ek Sınavlar;  11 ve 12 Haziran 2018 (Pazartesi ve Salı ) tarihlerinde yapılacaktır. 

Yükseltme sınavları;   13-14 Haziran 2018  (Çarşamba ve Perşembe)  tarihlerinde yapılacaktır.  

NotEk sınavlara giren öğrencilerden ilave olarak  yükseltme sınavına girecek öğrenciler olduğu taktirde 12 Haziran 2018 (Salı)  günü saat 15:00’a kadar dilekçe ile DMYO Md.lüğüne başvuru yapacaklar ve bu öğrencilerin sınav planlaması 12 Haziran 2018 Salı günü saat 16:00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına ayrıca duyurulacaktır.

DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrencilerGNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;

a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.