2018 Yaz Öğretim Takvimi & İngilizce Yaz Okulu Duyurusu

12 Haziran 2018 Salı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

2018 YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ ve KOŞULLARI

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda açılması planlanan YAZ ÖĞRETİMİ’ne ilişkin takvim ve koşullar 30.4.2018 tarih ve 2018/6  sayılı Üniversite Yönetim Kurulunda tespit edilerek aşağıda açıklanmıştır.

  1. Yaz öğretimine devam etmek isteyenlerin Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alacakları form dilekçeyi devam etmek istedikleri dersleri yazarak ve öğrenim ücreti makbuzunu ekleyerek 18 - 27  Haziran 2018  tarihleri arasında ön kayıt ile yapacaklardır.  Son başvuru tarihi 27 Haziran 2018 dir. Öğrencilerin başvurularını en geç 28 Haziran 2017  saat 17.00’ya kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

  1. 2018 Yaz Öğretiminde alınacak dersin ders planındaki bir (1) saati için ödenecek ücret Lisans sınıfları için 715.00 TL. Ön Lisans Sınıfları için 385.00 TL. olarak  belirtilmiştir. Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerin açılmasını istedikleri dersler için; saat başına belirlenmiş ücretin, o dersin ders planındaki toplam saati ile çarpımı sonucu elde edilecek öğrenim ücretini Garanti Bankası Altunizade Ticari Şubesi 341-6296674 no’lu hesaba yada TR63 0006 2000 3410 0006 2966 74 iban numarası Türk Lirası hesabına yatırarak adı, soyadı, öğrenci numarası ve yaz öğrenim ücreti olduğunu gösteren makbuzla birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir. Yaz öğrenimine katılım isteğe bağlı olduğundan burslu uygulaması yapılmaz.

 

  1. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için açılmasına karar verilen dersler ile haftalık ders programı   28 Haziran  2018 Cuma günü ilan edilecektir. Müracaat sayısı 8 öğrenciden az olan dersler açılmayacağı için yatırılan ücretler üç gün içinde Muhasebe Müdürlüğünce sahiplerine iade edilecektir. Sadece bu gibi öğrenciler için 9. madde de açıklanan uygun görülen hal uygulaması yapılabilir.

 

  1. Yaz öğretimi 7 hafta süreli olup, 2  Temmuz 2018  Pazartesi günü başlayacak ve 17  Ağustos 2018 Cuma günü sona erecektir. Yaz öğretiminde okutulacak derslerin haftalık ders saatleri normal öğretimde okutulan derslerin iki katıdır.

 

  1. Yaz öğretiminde bir öğrenci en çok on kredilik ders alabilir.

 

  1. Yaz öğretimine katılan öğrenciler, öncelikle alıp da başarılı olmadıkları ve alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alırlar. Alınacak derslerin ön şartının sağlanmış olması gerekir. Bitirme Ödevi/Proje Yaz Öğretiminde açılmaz.

 

  1. Bu duyuruda bulunmayan haller için “PRÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

  1. Diğer üniversitelerin öğrencilerinden üniversitelerinden getirecekleri izin belgeleriyle üniversitemizde açılan yaz öğretimine katılabilirler. Ancak bu öğrenciler Piri Reis Üniversitesi öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

  1. Üniversitemizde Yaz Öğretimi açılması planlandığından Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülecek haller dışında diğer üniversitelerin yaz okullarına gidiş izni verilmeyecektir. İzinsiz gidilmesi durumunda getirilen notların kabulü mümkün değildir.

 

  1. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alınması durumunda geçerli olabilecek en düşük başarı notu (CC) olacaktır. CC’nin altındaki notlar (FF) olarak değerlendirilir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

 

REKTÖRLÜK
15  Mayıs 2018

 

 

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ YAZ OKULU  DUYURUSU

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ TARAFINDAN, BAŞARILI OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN  9 TEMMUZ 2018 – 17  AĞUSTOS 2018  TARİHLERİ ARASINDA ÜNİVERSİTEMİZ HAZIRLIK KAMPÜSÜNDE YAZ OKULU AÇILACAKTIR. YAZ OKULUNA İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NA KAYITLI TÜM ÖĞRENCİLER KATILABİLECEKTİR.  YAZ OKULU TÜM MODÜLLERDE AÇILACAK OLUP, MODÜLLERDE YIL İÇİNDE UYGULANAN MODÜL ESASLARI UYGULANACAKTIR. YAZ OKULUNA KATILMAK İSTEYEN PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜNÜ ARAYARAK İSİMLERİNİ YAZDIRMALARI VE KAYIT KABUL KOŞULLARINI ÖĞRENMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

Toplam ders saati         :     27 Saat/Hafta

İlk ders günü                :      9  Temmuz 2018

Derslerin son günü       :      17  Ağustos 2018

Toplam Ücreti              :      2000.00   (İki bin) TL + KDV

Başvuru Tarihi              :     18-29  Haziran 2018

İngilizce Hazırlık Bölümü Başkanlığı

Telefon                        :      0216 581 00 50 – Dahili : 1322 ve 1525

 

 

 

                                                                                                                                                                 REKTÖRLÜK

                                                                                                                                                                   15.05.2018

 

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı tarihi : 30.04.2018
Toplantı no : 2018/06
Madde : 13

13. 2017-2018eğitim-öğretim yılında yaz öğretimi açılması hususunda görüşme açıldı.
Yapılan görüşme sonunda;
 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaz öğretiminin verilmesine,
 Yaz öğretiminin 02 Temmuz-17 ağustos arasında (7 hafta süreyle) açılmasına,
 Derslerin açılabilmesi için minimum 8 (sekiz) öğrenci başvurusunun aranmasına,
 Yaz öğretimi takviminin aşağıdaki şekilde uygulanmasına,
 Yaz öğretimi ücretinin,
 Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.pirireis.edu.tr adresinden 8f9f516c-e40e-47af-b19b-dc116b96da92 kodu ile erisebilirsiniz.
 Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


 Lisans öğrencileri için 715,00 TL/saat
 Ön Lisans öğrencileri için 385,00 TL/saat
 İngilizce hazırlık yaz modülü 2.000,00 TL

 olmasına,
 Konu hakkında Mütevelli Heyetinin de bilgilendirilmesinin uygun olduğuna,
 karar verildi.
 Yaz Öğretimi Takvimi
 2017-18 YAZ OKULU LİSANS-ÖN LİSANS SINIFLARI
 Yaz Okulu                          Başlangıç                        Bitiş
 Başvuru-Ödeme                 18.06.2018                   27.06.2018

 Açılacak Derslerin İlanı      28.06.2018                  29.06.2018
 Dersler                               02.07.2018                   17.08.2018
 

2017-18 YAZ OKULU HAZIRLIK SINIFLARI
 Yaz Okulu                  Başlangıç               Bitiş
 Başvuru-Ödeme          18.06.2018           29.06.2018
 Dersler                        09.07.2018            17.08.2018