PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'NE TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

22 Aralık 2018 Cumartesi

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine; 2547 sayılı yasanın 23, 24 ve 26ıncı maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği“,  “Piri Reis Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini sağlayan,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamış olmak.

Alanında en az ikisi uluslararası hakemli dergide makale yayını olmak üzere, toplam en az beş eseri bulunmak.  

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

1

Öğr. Gör.

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar- Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve ya İşletme Enformatiği alanlarından birinde lisans eğitimini tamamlamış olmak. 

Yukarıdaki Lisans alanlarında ve ya E-ticaret, İş Analitiği, Veri Analitiği veya İşletme alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Lisans eğitimi sonrasında bilişim alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora eğitimini; Denizcilik Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ekonomisi alanlarından birinde tamamlamış olmak.    

Alanında, birisi Social Sciences Citation Index kapsamındaki bir dergide makale yayını olmak üzere, toplam en az beş eseri bulunmak.   

1

Öğr. Gör

Denizcilik İşletmeleri ve Ekonomisi, Denizcilik Ekonomisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.       

İşletme, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ekonomisi alanlarından birinde Doktora eğitimini yapmış veya yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.   

Denizcilik İşletmeleri ve Ekonomisi, Denizcilik Ekonomisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak    

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bölümü

 

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans eğitimini; İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Aynı alanlarda Doktora eğitimini tamamlamış olup çalışmalarını Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik konuları üzerine yapmış olmak.      

Alanında en az ikisi uluslararası hakemli dergide makale yayını olmak üzere, toplam en az beş eseri bulunmak.    

Taşımacılık yönetimi, operasyonları, mevzuatı ve ekonomisi konularında ders verebilecek,      

Lojistik ve Taşımacılık alanında  iş deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak, seramik ve polimer malzemelerin mekanik davranışları üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak ve aynı alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

1

Arş. Gör.

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Lisans mezunu olmak,

Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve ilgili alanlarda Akademik çalışmaları olmak.

1

Öğr. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde Lisans mezunu olmak ve aynı alanların birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

1

Arş. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olup, aynı alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri, Deniz Teknolojisi veya Matematik Mühendisliği alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Hidrodinamik ve dalga mekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hukuk, Siyasal Bilimler veya Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak, 

Doktora unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, 

Milletlerarası Hukuk (Devletler Hukuku) alanında Doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, 

İdare Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

1

Arş. Gör.

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, 

Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

Tüm Adayların;

- Başvuru Dilekçesi

- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 

- Lisans- Yüksek Lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini 

başvuru esnasında teslim etmeleri,

 

Ayrıca;

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarında belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora  çalışmalarını,  eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayıİnsan Kaynakları Müdürlüğüne,  Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65(Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/80 olmalı)

Başvuru Yeri:

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyeleri, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi:

  • Öğretim Üyeleri için Resmi gazetede yayınlanma tarihi(25.12.2018)ilk başvuru tarihi, Son Başvuru Tarihi 09.01.2019
  •  Araştırma ve Öğretim Görevlileri Sınav Takviminde Duyuru Başlama Tarihi:25.12.2018 Son Başvuru Tarihi:09.01.2019

Araştırma Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihi-25.12.2019

Son Başvuru Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihinden 15 Gün Sonra

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

09.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi

18.01.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

22.01.2019

 

Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihi-25.12.2018

Son Başvuru Tarihi

Resmi Gazetede Yayın Tarihinden 15 Gün Sonra

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

09.01.2019

Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı) Tarihi

18.01.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

22.01.2019

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Öğretim Üyesi).docx
BAŞVURU DİLEKÇESİ _Öğretim ve Araştırma Görevlisi.docx
BİLGİ FORMU.docx

Not: Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

 

İLETİŞİM:

Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

Web:www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL