Yayımcılık; ISBN Alma İşlemleri

7 Ocak 2019 Pazartesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) uygulamalarının e-devlet üzerinden yürütülmesine başlanacaktır.

ISBN uygulamasına ilişkin duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

"Yayımcılık; ISBN Alma İşlemleri

Ülkemizde yayınlanan kitap ve tüm türlerdeki monograflar için ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası); süreli yayımlar için de ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) atanmaktadır. Halen ekygm.gov.tr adresinden yürütülen uygulamalarımız, yazılımda yapılan geniş kapsamlı bir çalışma ile 2019 Ocak ayı içerisinde e-devlet üzerinden hizmete sunulacaktır.

Bilindiği üzere, ISBN başvurularında ön koşul, şahıs yayımcılar dışındaki yayımcıların (yayınevleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, dernekler vb.), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği güncel bir sertifikaya sahip olmalarıdır. Tüm yayımcılar ile birlikte yayın yapan üniversitelerin de sertifika almaları zorunlu olup; üniversitelerin sertifika bilgileri e-devlet üzerindeki programımıza online olarak yansıtılacaktır. Sertifikası olmayan ya da sertifika süresi geçmiş olan (geçerlilik süresi 4 yıldır) üniversiteler ISBN başvurusunda bulunamayacaktır. E-devlet üzerinden çalıştırılacak olan programımıza elle müdahale imkânı da bulunmamaktadır. Bu nedenle yayımcı sertifikası olmayan ya da yenileme ihtiyacı bulunan üniversitelerin sertifika işlemlerini ivedilikle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yayımcı sertifikası işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz ve YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) tarafından yürütülmekte olup; ilgili bilgilere Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet adresinden (http://www.telifhaklari.gov.tr) erişim mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yeni programa geçişin sorunsuz gerçekleşebilmesi için, hali hazırda kullanmakta olduğumuz programımızda (ekygm.gov.tr) yer alan Üniversitenize ait verilerin tarafınızca güncellenmesi; özellikle vergi numarası alanının boş olması halinde doğru şekilde girişlerinin yapılması; vergi numarası girilmiş olanların da kontrol edilerek doğrulanması gerekmektedir.

Üniversiteler kamu kurumları arasında en yoğun yayın faaliyetleri yürüten kurumlar olarak bilinmektedir. ISBN ataması işlemlerinde doğru sonuç alınabilmesi bakımından, 2019 Ocak ayının ilk haftası sonu itibarıyla sertifika yenileme işlemlerinin tamamlanması; mevcut programımızdaki verileriniz arasında bulunan vergi numarası alanının güncellenmesi hayati önem taşımaktadır. "