Amatör Denizci Projesi

30 Ocak 2019 Çarşamba

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan “Hedef 2023, 1 Milyon Amatör Denizci Projesi” kapsamında; Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemizde görevli Akademik ve İdari kadrolarında görevli personel (eş ve çocukları dahil) ile Üniversitemiz öğrencilerine yönelik verilecek Amatör Denizci Eğitiminin, 08 Şubat 2019 Cuma günü 09.00-13.30 saatleri arasında Üniversitemiz konferans salonunda icra edileceği Bakanlık yetkilileri tarafından bildirilmiştir.
Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar “Amatör Denizci Belgesi” almaya hak kazanacaklardır. 
Eğitime katılacak olan ve kimlikleri PÜSEM’ e bildirilen Akademik ve İdari personelin (eş ve çocukları dahil) 08 Şubat 2019 Cuma günü 08:50’ de Konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca eğitime katılacak olan ve kimlik bilgileri PÜSEM’ e bildirilen öğrenciler eğitim süresince izinli sayılacaktır.