Erasmus+ Staj Hareketliliği Bahar ve Yaz Dönemi Duyurusu Hk.

4 Şubat 2019 Pazartesi

T. C. Piri Reis Üniversitesi 2018-2019 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus staj hareketliliği faaliyeti için başvurularımız başlamıştır. 04.02.2019 ile 22.02.2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Staj Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve 2.2üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve Erasmus ofisi( B-Z 03)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

Başvuru formu; Misafir olunacak kuruluştan alınan niyet mektupları ve detaylı çalışma programlarıÖğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%55) ve dil seviyesi (%45)kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.  Dil seviyesi daha önce 30 Aralık 2018 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir. Dil sınavına mücbir sebepler ile katılamayan öğrenciler, B1 ve üstü sertifika ile başvuru yapabilir fakat seviyesi ne olursa olsun 60 puan olarak değerlendirilecektir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisindedaha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyetiçin (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Seçildiği halde Erasmus + Hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi en geç 01.03.2019 saat :17:00 ‘dir. Bu süreç içinde feragatta bulunmayıp daha geç bildiren öğrencilerden bir sonraki Erasmus + Hareketliliklerinden -10 puan kırılır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler. Faaliyet süresi en az 2 en çok 12 aydır.

Ülkelere göre hibe miktarları şöyledir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj 

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.

Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.