2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus + Personel Hareketliliği Hk.

4 Şubat 2019 Pazartesi

T. C. Piri Reis Üniversitesi 2018-2019 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz04.02.2019-22.02.2019tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç30 Haziran 2019 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç30 Eylül 2019 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Erasmus Personel Hareketliliği iki ana faaliyet olarak yürütülmektedir:

 • Personel ders verme hareketliliği (yalnız öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri)
 • Personel eğitim alma hareketliliği (araştırma görevlileri ve tüm diğer akademik ve idari personel)
 1. Personel Ders Verme Hareketliliği:

Erasmus personel hareketliliğine katılarak AB üyesi bir ülkenin yükseköğrenim kurumunda ders vermek isteyen akademik personelimiz veyaAB üyesi bir ülkeden ders vermek üzere uzman personel davet etmeyi planlayan personel/birimimiz bu faaliyetten faydalanabilir. 

Personel ders verme hareketliliği ikili anlaşmalar çerçevsinde yapılır. Gidilecek kurumun eğitim programı çerçevesinde ders ve seminer verme faaliyetlerini kapsar, araştırma ve bilimsel toplantı amaçlı faaliyetler desteklenmeyecektir. 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Daha çok personelimizin hareketlilikten faydalanabilmesi için ortalama süre 1-2 hafta olarak belirlenmiştir.)

Hibe desteği alarak ders verme faaliyetinden yararlanacak personelin tahmini toplam sayısı

6

Toplam tahmini gün sayısı

48

 

 1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere AB üyesi ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. (Daha çok personelimizin hareketlilikten faydalanabilmesi için ortalama süre 5-6 gün olarak belirlenmiştir.)

Hibe desteği alarak eğitim alma faaliyetinden yararlanacak personelin tahmini toplam sayısı

6

Toplam tahmini gün sayısı

48

Kurumlar, Konular ve Kontenjanları:

Birim*

Anlaşmalı Kurum

Faaliyetin Türü

Alan

Kontenjan

DF

Mircea cel Batran Naval Academy

Ders verme

Turkish Straits Traffic

1

Ders verme

Diesel engine combustion

1

Eğitim Alma

International Relations Office

2

DF

Latvian Maritime Academy

Ders verme

Maritime studies

1

Ders verme

Marine engineering

1

Ders verme

Port and shipping management

1

DF

University of Rijeka

Ders verme

Nautical Science

1

Ders verme

Marine engineering maritime transportation

1

Eğitim alma

Staff 

2

DF

University of Cantabria

Eğitim Alma veya Ders verme

International Law, Nautical Science, Navigation, Transport Services, Engineering & Engineering Trades, Basic Programmes

2

DF

University of Lubjljana / Slovenya

Eğitim Alma veya Ders verme

Marine Engineering

4

DF

Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Eğitim Alma veya Ders verme

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

6

MF

University of Genova

Ders verme

Engineering and engineering traits

1

MF

Universitat Politecnica de Catalunya

Eğitim Alma veya Ders verme

Electricty and energy,Electronics and automation

1

MF

University of Trieste

Ders verme

Motor vehicle ships and aircrafts

1

MF

West Pomerian U. of Technology

Ders verme

Engineering Technology

1

İİBF

University of Lodz

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics,Sociology

2

İİBF

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v usti nad Labem

Eğitim Alma veya Ders verme

Business and administration, Economics

2

İİBF

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Naval and Port Engineering and Management

2

İİBF

Transilvania University of Brasov/ Ronanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Business and Administration

1

İİBF

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics and Business

1

İİBF

University of Piraeus/ Yunanistan

Eğitim Alma veya Ders verme

Transport Services

Environmental Science

6

İİBF

Albert Ludwigs Universitat Freiburg

Eğitim Alma veya Ders verme

Economics

2

FEF

Ovidius University of Constanta

Ders verme

Computer use,Mathematics

1

Eğitim Alma

Computer use,Mathematics

1

 

*DF: Denizcilik Fakültesi; MF: Mühendislik Fakültesi; İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; FEF: Fen Edebiyat Fakültesi

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Programa başvurabilmek için Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan akademik veya idari personel olma şartı aranmaktadır. Programdan ilk defa yararlanacak olan personele ve birimlere öncelik verilecektir. Ders verme hareketliliği için “Öğretim Programı”, eğitim alma hareketliliği için “Eğitim Programı” hazırlanmalıdır. Dil yeterliliği önemli bir seçim kriteridir. 

Sıralama aşağıdaki kriterlere uygun şekilde yapılmaktadır:

Kriter

Puan

Temel Puan

10

2015-2016’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-1

2016-2017’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-1

2017-2018’de hareketlilikten faydalanmış olmak

-2

Bölümden başka başvuru olmaması

+2

Onaylanmış öğretim veya eğitim programı

+2

Resmi davet mektubu

+2

Yabancı dil bilgisi

+3

Başvurunun Faaliyet alanıyla uyumlu olması

+3

Geç başvuru

-2

 

 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara,
 • öncelik verilecektir. 

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Ekteki Öğretim Programıveya Eğtim Programı hazırlandıktan sonra başvuru sahibinin özgeçmişi ile birlikte Fakülte Erasmus Koordinatörlüklerine* ve nbahadir@pirireis.edu.tradresine iletilmesi gerekmektedir. 

   Denizcilik Fakültesi: msolmaz@pirireis.edu.tr

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: edemir@pirireis.edu.tr

  Mühendislik Fakültesi: zsaydam@pirireis.edu.tr

  Fen-Edebiyat Fakültesi: uozkose@pirireis.edu.tr

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak şekilde bir ödeme yapılır. İsteyen personel mali destekten feragat ederek programdan faydalanabilir. Hibe miktarları ve seyahat mesafesine göre yol ücretleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği

Öğretim Programı [Asgari şartlar]

Personel ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, bir öğretim programı sağlamakla yükümlüdür. Öğretim programı aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin kendi kurumu ile misafir olmayı planladığı kurumunun yetkilileri tarafından onaylanmış olmalıdır.Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Öğretim programında olması gereken asgari içerik aşağıda verilmiştir:

 • Hareketliliğe ilişkin bazı genel bilgiler: 
 • Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek personelin adı, soyadı, iletişim bilgileri
 • Gönderen kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı)
 • Misafir olunacak kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı)
 • Gönderen kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri
 • Misafir olunacak kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri
 • Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek konu alanı
 • Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek derece (lisans, yüksek lisans, doktora)               
 • Misafir olunacak kurumda gerçekleştirilecek ders verme faaliyetinden faydalanacak öğrenci sayısı
 • Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek saat sayısı
 • Hareketliliğin amaçları
 • Hareketliliğin sağlayacağı katma değer 

(hem misafir olunan yükseköğretim kurumu, hem de faaliyeti gerçekleştiren personel için)

 • Elde edilmesi beklenen sonuçlar
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin planı

(başlangıç/bitiş tarihleri ile faaliyetlerin gün bazında görünebileceği bir öğretim programı)