2019-2020 Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci Faaliyetleri: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti

4 Mart 2019 Pazartesi

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci Faaliyetleri: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti

Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğine katılarak 2019-2020 Öğretim yılınınGüz ve/veya İlkbahar Dönemlerindeders yükümlülüklerinin bir kısmını yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamak isteyen öğrencilerimiz 04-18 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler. 

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve lisans öğrencileri için  2.2/4; yüksek lisans öğrencileri için 2.5/4 üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir. (daha önce Erasmus’tan faydalanmış ancak mevcut başvuruyla toplam süre sınırı olan bir seneyi aşmayan öğrencilerin başvuruları ancak kontenjanların dolmaması durumunda değerlendirmeye alınabilir) .  Birinci sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliğine henüz başvuramaz ancak staj hareketliliğinden faydalanabilirler.

Gidilecek ülkede/kurumda İngilizce dışında yapılan eğitimi takip edebilecek dil bilgisi yeterliliğine aşağıda belirtilen durumlardan birini sağlamak gerekmektedir:

  • Söz konusu dilde eğitim veren bir liseden mezun olmak.
  • B1 veya B2 seviyesinde Sertifika
  • Konsolosluklara bağlı olarak söz konusu dilin eğitimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almış olmak.

Başvuru yapan öğrenciler hangi okullara gidebilirler?

Erasmus+ programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır:

Denizcilik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

Latvian Maritime Academy/Letonya

Lisans 8/4

Marine Transportation-Navigation (2) Marine Engineering(2)

Port&Shipping Management(2)

Maritime Transport (2)

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

Lisans ve Y.Lisans 3/2

Engineering, Technology (3)

“Mircea Cel Batran” Naval Academy/Romanya

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2); Marine Engineering (2)

University of Rijeka/Hırvatistan*

*Program Hırvatça’dır

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2); 

Nautical Science (14)

Marine Engineering (14)

“Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Lisans 6/2

 

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

University of Cantabria*

*Program İspanyolca’dır

Lisans 6/2

Y.Lisans 4/2

Nautical Science, Navigation (2)

Transport Services (2)

Marine Engineering (2)

Jade University of Applied Sciences/Almanya*

*Program Almanca’dır

Lisans 4/2

Nautical Science-Maritime Transportation (2)

Marine Engineering and Maritime Transport Technology (2)

Estonian Maritime Academy /Estonya

Lisans 4/2 

Transport Services (2)
Marine Engineering (2)

University of 
Ljubljana / Slovenya

Lisans 8

Marine Engineering (8)

Mühendislik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

West Pomerian University of Technology/Polonya

Lisans 3/2

Y. Lisans 3/2

Engineering, Technology

University of Trieste/İtalya

Lisans 1/1

Motor vehicle ships and aircrafts

University of Genova/İtalya

Lisans 2/2

Naval engineering

Bremen University of Applied Sciences/Almanya

Lisans 2/2

Motor vehicle ships and aircrafts

Universitat Politecnica De Catalunya/İspanya*

*Program İspanyolca’dır.

Lisans 6/2

Electricity and Energy, Mechanics and Metal trades, Electronics and Automation

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

University of Freiburg /Almanya *Program Almanca’dır.

Lisans 2/2

Economics

University of Lodz/Polonya

*Program Lehçe’dir.

Lisans 2/2

Economics

University of Ujep/ Çek Cumhuriyeti 

Lisans 2/2

Economics

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Lisans 2/2

Naval and Port Engineering and Management

Transilvania University of Brasov/ Ronanya

Lisans 2/2

Business and Administration

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Lisans 2/2

Economics and Business

University of Motenegro /Montenegro

Lisans 6/2

Economics and Business

University of Piraeus/ Yunanistan

Lisans 12/6

Transport Services

Environmental Science

Jade University/Almanya

Lisans 2/2

Economics and Administrative Services/ Logistics

 

Öğrenciler okulların web sayfalarından seçmek istedikleri dersleri belirleyip kesin programlarını yapmadan önce Akademik Danışmanlarıylagörüşmek zorundadırlar.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz Erasmus web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgelerle birlikte teslim etmeleri başvuru için yeterli olacaktır. 

Başvuru belgelerinizi Nilay Bahadır (Öğrenci İşleri Müdürlüğü) a teslim edebilirsiniz.

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

  • Başvuru formu
  • Finansal Taahhüt Belgesi
  • Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%50) ve dil seviyesi (%50)kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır. 

Dil seviyesi daha önce duyurulduğu gibi 30 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisindedaha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyetiçin (öğrenim-staj ayrımı yapılarak) 10’ar puan azaltma uygulanır. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde ( başvuru süresinin bitiminden sonra 15 iş günü içinde) feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki Hareketlilik türüne aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır.)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan

 

NOT: Toplam gönderebileceğimiz öğrenci sayısı tahminen 30’dur.

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Ancak yol giderleri, sağlık sigortası, vize ücreti gibi masraflar öğrenciye aittir. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler.

Erasmus+ döneminde 2018-2019 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj 

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Hibesiz Öğrenci Olma Durumu:

Öğrenciler, istedikleri halde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrencilerde diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrenciler aynı süreçten geçerler. Hibesiz öğrencilerin farkı kendilerine hibe ödemesi yapılmamasıdır. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Her bir öğrenim kademesinde, hibesizde olsa on iki (12) aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez. 

Daha fazla bilgi için:

https://www.pirireis.edu.tr/pru_erasmus