SPK Eğitim Semineri

2 Mayıs 2019 Perşembe

Sermaye piyasalarının tanınırlığına ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı

 sağlamak üzere üniversite öğrencilerine yönelik her yıl kış ve yaz dönemlerinde düzenlenen

 SPK Eğitim Semineri'nin 2019 yılı yaz dönemi, 17-21 Haziran ve 24-28 Haziran tarihleri

 arasında Ankara ve İstanbul'da Kurul seminer ve konferans salonlarında gerçekleştirilecektir.

 Kurul Uzmanlarınca SPK'nın tanıtımının yanı sıra, seminerde sermaye piyasasına ilişkin

 kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgi ve örnek olay

 uygulamalarına yer verilecektir. Ücretsiz olan seminerler sonunda öğrencilere “SPK Eğitim

 Semineri Katılım Belgesi” verilecektir.

e-Devlet üzerinden 10 Mayıs 2019 Cuma saat 24.00’a kadar başvuru yapılabilecek olup,

 seminere ilişkin ekli kılavuza www.spk.gov.tr adresinden de erişilebilir.