Denizcilik Öğrencileri Deniz Stajı

7 Mayıs 2019 Salı

Bilindiği üzere, Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek Yüksek Okulları, Denizcilik Meslek Liseleri ile denizcilik eğitimi veren Özel Okul/Kurslar'da eğitim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri ve yeterlik sınavlarına girebilmeleri için zorunlu açık deniz stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin staj yerlerini kendi imkanları ile bulmak zorunda kalmaları, staj tarihlerinin genelde aynı dönemlere denk gelmesi ve özellikle kısa dönem stajı bulmakta zorlanmaları, staj için İstanbul'da staj gemisi ararken yaşadıkları ikamet sorunu gibi yaşanan sorunların çözümünü teminen ve denizcilik eğitimi gören öğrencilerimizin hem uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hem de denizcilik sektörümüze kazandırılması amacıyla Odamız bünyesinde çalışmalar başlatılmıştır.

Bahse konu çalışmalar çerçevesinde Odamızca; denizcilik eğitimi gören stajyerlerin ve gemi sahibi firmalarımızın kullanımına sunulmak üzere bir “Stajyer Portalı” oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, okulunuzda eğitim gören ve açık deniz stajı yapacak olan

öğrencilerinizin, https://stajyer.denizticaretodasi.org.tr adresinde yer alan “Stajyer Portalı” ndan veya adı geçen portala www.denizticaretodasi.org.tr adresinden

ulaşarak üye olabileceklerdir.

 

İsmet SALİNOĞLU

Genel Sekreter