Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İşbirliği Programı (PICARD)

12 Haziran 2019 Çarşamba

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından 2006 yılında başlatılan Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İşbirliği Programı'nın (PICARD), üye ülke gümrük çalışanlarının profesyonel bilgilerinin arttırılması, gümrük eğitimi ve araştırma alanlarında bir işbirliği çerçevesi belirlenmesi, gümrük kariyeri gelişimi stratejilerinin uzun dönemli bir planlamaya kavuşması açısından bir rehber ve yol haritası olması amacıyla geliştirilmiş bir kapasite geliştirme girişimi olduğu, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen PICARD Konferansı'nın ise gümrük camiası yanında çok sayıda akademisyen, özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, DGÖ'den alınan davet yazısında, 14. PICARD Konferansı'nın DGÖ ile Makedonya Gümrük İdaresi ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde Üsküp'te gerçekleştirileceği ve konferansta sunumu yapılmak üzere akademik çalışmaların paylaşılmasının talep edildiği bildirilmektedir. Gümrük alanında faaliyet gösteren profesyonel kişilerin yanısıra, antropoloji, kriminoloji, ekonomi, coğrafya, tarih, uluslararası ilişkiler ve uluslararası ticaret, hukuk ve siyaset bilimi gibi muhtelif akademik alanlardan araştırmacıların konferansa katılımının beklendiği, tüm paylaşımların en geç 21 Haziran 2019 tarihine kadar Sekretarya'ya iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 PICARD Konferans Tebliğ Çağrısı için Tıklayınız