Piri Reis Üniversitesi 2019 Yaz Öğretimi Takvimi ve Koşulları

18 Haziran 2019 Salı

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ  2019 YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ ve KOŞULLARI

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda açılması planlanan YAZ ÖĞRETİMİ’ne ilişkin takvim ve koşullar 07.06.2019 tarih ve  2019/ 03 sayılı Üniversite Yönetim Kurulunda tespit edilerek aşağıda açıklanmıştır.

 

  1. Yaz öğretimine devam etmek isteyenlerin Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alacakları form dilekçeyi devam etmek istedikleri dersleri yazarak ve öğrenim ücreti makbuzunu ekleyerek 17 - 21 Haziran 2019 tarihleri arasında ön kayıt ile yapacaklardır.  Son başvuru tarihi 21 Haziran 2019’dur. Öğrencilerin başvurularını en geç 21 Haziran 2019 saat 17.00’a kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

  1. 2019 Yaz Öğretiminde alınacak dersin ders planındaki bir (1) saati için ödenecek ücret Lisans sınıfları için 826.79 TL. Ön Lisans Sınıfları için 446.28 TL. olarak  belirtilmiştir. Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerin açılmasını istedikleri dersler için; saat başına belirlenmiş ücretin, o dersin ders planındaki toplam saati ile çarpımı sonucu elde edilecek öğrenim ücretini Garanti Bankası Altunizade Ticari Şubesi 341-6296674 no’lu hesaba ya da TR63 0006 2000 3410 0006 2966 74 İBAN numarası Türk Lirası hesabına yatırarak adı, soyadı, öğrenci numarası ve yaz öğrenim ücreti olduğunu gösteren makbuzla birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir. Yaz öğrenimine katılım isteğe bağlı olduğundan burslu uygulaması yapılmaz.

 

  1. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için açılmasına karar verilen dersler ile haftalık ders programı 25 Haziran 2019 Salı günü ilan edilecektir. Müracaat sayısı 8 öğrenciden az olan dersler açılmayacağı için yatırılan ücretler üç gün içinde Muhasebe Müdürlüğünce sahiplerine iade edilecektir. Sadece bu gibi öğrenciler için 9. madde de açıklanan uygun görülen hal uygulaması yapılabilir.

 

  1. Yaz öğretimi 7 hafta süreli olup, 1  Temmuz 2019  Pazartesi günü başlayacak ve 16  Ağustos 2019 Cuma günü sona erecektir. Yaz öğretiminde okutulacak derslerin haftalık ders saatleri normal öğretimde okutulan derslerin iki katıdır.

 

  1. Yaz öğretiminde bir öğrenci en çok on kredilik ders alabilir.

 

  1. Yaz öğretimine katılan öğrenciler, öncelikle alıp da başarılı olmadıkları ve alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alırlar. Alınacak derslerin ön şartının sağlanmış olması gerekir. Bitirme Ödevi/Proje Yaz Öğretiminde açılmaz.

 

  1. Bu duyuruda bulunmayan haller için “PRÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

  1. Diğer üniversitelerin öğrencilerinden üniversitelerinden getirecekleri izin belgeleriyle üniversitemizde açılan yaz öğretimine katılabilirler. Ancak bu öğrenciler Pîrî Reis Üniversitesi öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

  1. Üniversitemizde Yaz Öğretimi açılması planlandığından Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülecek haller dışında diğer üniversitelerin yaz okullarına gidiş izni verilmeyecektir. İzinsiz gidilmesi durumunda getirilen notların kabulü mümkün değildir.

 

  1. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alınması durumunda geçerli olabilecek en düşük başarı notu (CC) olacaktır.  CC’nin altındaki notlar (FF) olarak değerlendirilir.

 

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

 

                                                                                             REKTÖRLÜK

 

FORM DİĞER ÜNİVERSİTE BAŞVURU FORMU 

BAŞVURU FORMU YAZOKULU PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ