DMYO Not Yükseltme Sınavları Listesi

24 Haziran 2019 Pazartesi

2018-2019 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınavlar aşağıdaki planlamaya göre 25-26 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yükseltme Sınavları Planlaması bilahare yayımlanacaktır.

Mezuniyet Ek Sınav Listesi İçin Tıklayınız