DMYO Mezuniyet İçin Ek Sınav ve Not Yükseltme Sınavları

10 Eylül 2019 Salı

DMYO ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı  yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Mezuniyet için Ek Sınavlara ve Yükseltme sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 11 Eylül  2019  Çarşamba   günü saat 16:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacak olup, Mezuniyet için Ek Sınavlar ve Yükseltme sınav planlaması; 12 Eylül  2019   saat 12.00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacaktır. Mezuniyet için Ek Sınavlar;   13  Eylül  2019  (Cuma) günü icra edilecektir.

Yükseltme sınavları;   16  Eylül  2019 tarihinde ( Pazartesi)  icra edilecektir.

Not: Ek sınavlara giren öğrencilerden ilave olarak  yükseltme sınavına girecek öğrenciler olduğu takdirde 13  Eylül  2019  günü saat 15:00’a kadar dilekçe ile DMYO Md.lüğüne başvuru yapacaklar ve bu öğrencilerin sınav planlaması 13  Eylül  2019 günü saat 16:00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına ayrıca duyurulacaktır.

Başarılar dileriz.

DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrencilerGNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;

a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.