Bilimsel Makale, Resim ve Gemi Modelciliği Yarışmaları

29 Kasım 2019 Cuma
BİLİMSEL MAKALE, RESİM VE GEMİ MODELCİLİĞİ YARIŞMALARI DUYURUSU-2
 
Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının “2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi sonrasında yapılacak etkinlikler kapsamında Prof.Dr. Fuat Sezgin’in denizcilik tarihimize yapmış olduğu katkıların ortaya çıkarılması konusunu da kapsayan denizcilik tarihimizin araştırılmasına yönelik konularda “Denizcilik Tarihi Üzerine Bilimsel Makale Yarışması” ile “Lise Öğrencileri Arasında Denizcilik Ve Denizcilik Tarihi Konulu Resim Ve Gemi Modeli Yarışması” düzenlemiştir.
Daha önce duyurulduğu üzere yarışmaya gönderilecek makaleler ve eserler için son gönderim tarihi 15 Kasım 2019 olarak belirlenmiş olduğundan yarışmalara katılım sona ermiştir. Ancak, yarışmalar için gönderilen bazı eserlerin kargo şirketleri tarafından okulumuza ulaştırılmasında gecikmeler olmuştur. Bu nedenle de eserlerin Seçici Kurullar(Jüri) tarafından değerlendirmeleri halen devam etmektedir. Seçici Kurul(Jüri) değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yarışma sonuçları bu web sayfasında ve ayrıca http://dtuam.pirireis.edu.tr/ sayfasında ilan edilecektir. Ödül töreni muhtemelen 18 Aralık 2019 günü yapılacak olup tören için ayrıca duyuru yapılacaktır.
Değerli katılımcılarımıza duyurulur.