DMYO Mezuniyet İçin Ek Sınav

15 Ocak 2020 Çarşamba

DMYO ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

2019-2020 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Mezuniyet İçin Ek Sınavlar; 27-28  Ocak 2020  tarihleri arasında icra edilecektir.

Mezuniyet için Ek Sınavlara başvurmak isteyen öğrenciler 24 Ocak  2020 Cuma  günü saat 16:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

Mezuniyet için Ek Sınavlar; 24 Ocak 2020 (cuma) günü öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacak olup, bu sınavlar 27-28 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Not Yükseltme Sınavları; 04-05 Şubat 2020 tarihleri arasında icra edilecektir.

Not Yükseltme Sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 30 Ocak 2020  (Perşembe)  günü saat 16:00’a kadar DMYO Md.lüğüne dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

Not Yükseltme Sınavları, 31 Ocak 2020  (Cuma)  günü öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacak ve sınavlar 04-05 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;

a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.