Deniz Kampüsü Kafeterya Kiralama İhale Duyurusu

12 Şubat 2020 Çarşamba

DENİZ KAMPÜSÜ KAFETERYA  KİRALAMA  İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

1. İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                        

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi 

Kafeterya Kiralama İhalesi / Kiralama

İhale Tarihi ve Saati

17.02.2020 Pazartesi Günü Saat :14:00

İhale Usulü

Kapalı Teklif

İhale Doküman Bedeli

Alınmayacaktır.

Geçici Teminat Tutarı

Alınmayacaktır.

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilmelidir.

 

 

Niteliği

Kiralama İşi

İşin Yeri

Deniz Kampüsü –Tuzla /İstanbul

Miktarı

3 yıl sürelidir.

Çalışma Saatleri

Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmektedir.

 

2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

11.02.2020-14.02.2020 tarih  aralığında   (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

 

3. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
 2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
 3. 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti
 4. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
 5. Geçerli imza sirküleri kopyası
 6. Son Vergi Levhası kopyası
 7. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.
 8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
 9. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
 10. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
 11. Minimum 1000 kişinin bulunduğu, daha önce benzer tesislerde (üniversiteler, diğer okullar,  işyerleri, alışveriş merkezleri ve kamu kurumları gibi) Kantin ve Kafeterya İşletme faaliyetlerinde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki referansları ile sertifika ve belgeler. (Kantin işletmeciliği ustalık belgesi, kalfalık, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi, gıda, bakliyat, büfe v.b. işletmeciliği kurs bitirme belgesi ya da aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.)
 12. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 

4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.