Kayıt Dondurma Hakkında Bilgi

2 Nisan 2020 Perşembe

Değerli Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından bazı kararlar alınmış olup; 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir.

Ancak süreç içerisinde Yükseköğretim Kuruluna yapılan muhtelif başvurularda söz konusu küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınmasının istendiği ifade edilmiştir.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması Üniversitelerin akademik takvimi içerisindeki ders ekle-sil işlemleri süresinin sona ermiş olması, diğer yandan; dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmak üzere; Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, karar verilmiştir.

Bahsedilen karar kapsamında kayıt dondurmak isteyen kayıtlı öğrencilerimizin, söz konusu taleplerini içeren ıslak imzalı dilekçelerini 08.04.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar  Öğrenci İşleri Müdürlüğü mail adresine (oim@pru.edu.tr) gönderilmeleri gerekmektedir.