Piri Reis Üniversitesi ”Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlama Yetki” belgesini almıştır

7 Nisan 2020 Salı

"Pîrî Reis Üniversitesi, liman, gemi, tersane modelleme ve fizibilite çalışmaları kapsamındaki onaylı plan ve raporlamalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlama Yetki" belgesine sahiptir. Üniversitemiz, mevcut yetki, Simülatör Merkezimizde bulunan Modelleme Simülatörü, tüm simülatörlerimizin entegre çalışma olanak ve yetenekleri, donanım ve uzman kadrosu ile onaylı liman, gemi ve tersane modelleme, fizibilite plan ve raporlamaları için tüm ihtiyaç sahibi kuruluş ve kişilere gerekli desteği vermeye hazırdır."

Yetki Belgesi