7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Barış, Güvenlik ve İşbirliği

5 Haziran 2020 Cuma

Karadeniz Vakfı bünyesinde 2018’de kurulan KASAM (Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi), Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, Kafkaslar ve Balkanlar arasında işbirliği imkanlarını artırmak ve geliştirmek için siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda akademik faaliyetler yürütmektedir.

KASAM, Karadeniz bölgesi üzerine akademik kaynakların çeşitlendirilmesini ve bölge uzmanlarının fikirlerini Türkiye ve uluslararası akademi dünyasına yaymayı hedeflemektedir. Bu minvalde Marmara Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl;
7. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ’ne ev sahipliği yapacağız.

18-20 Ekim 2020 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve KASAM işbirliğiyle İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilmesi planlanan kongremiz;
- Deniz ve Çevre ve İnsani Güvenlik,
- Eko-politik ve Jeo-ekonomik,
- Enerji Güvenliği,
- Diplomasi,

gibi ana başlıklar altında 30 Haziran’a kadar özet bildiriler kabul edilecektir. Ana ve alt başlıklar ile gerekli bilgiler kongre web sayfamızdadır:
http://bbs2020.congress.marmara.edu.tr/

Kongremiz katılımcılar ve dinleyiciler için ücretsizdir.
Kongremizin üniversitenizdeki ilgili bölümler, akademisyenler ve öğrencilere takdim edilmesine vereceğiniz katkıdan büyük memnuniyet duyacağız.

İLETİŞİM:

CEP: 0533 656 50 41 

SABİT: 0212 277 53 64-65