Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezuniyet için Ek Sınavlar ve Yükseltme

16 Haziran 2020 Salı

2019-2020 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Sınavlar 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında icra edilecektir.

Mezuniyet için Ek Sınavlara ve Yükseltme sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 23 Haziran  2020 Salı  günü saat 10:00’a kadar DMYO Md.lüğüne Ek'teki formata göre hazırlayacakları imzalı dilekçeleri ile (e-posta yoluyla abaykara@pirireis.edu.tr adresine) başvuru yapacak olup, Mezuniyet için Ek Sınavlar ve Not Yükseltme Sınavları planlaması; 23 Haziran  2020 Salı  günü saat 14.00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulacaktır. Öğrenciler dilekçeye ek olarak koyacakları transkriptlerinin son durumunu ÖİM'den elektronik olarak temin edeceklerdir.

Mezuniyet için Ek Sınavlar;  25 Haziran 2020 (Perşembe) tarihinde yapılacaktır. 

Yükseltme sınavları;            26-27 Haziran 2020  (Cuma ve Cumartesi)  tarihlerinde yapılacaktır.  

Not: Ek sınavlara giren öğrencilerden ilave olarak  yükseltme sınavına girecek öğrenciler olduğu taktirde 25 Haziran 2020 (Perşembe)  günü saat 15:00’a kadar dilekçe ile DMYO Md.lüğüne başvuru yapacaklar ve bu öğrencilerin sınav planlaması 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 16:00’a kadar öğrencilere ve öğretim elemanlarına ayrıca duyurulacaktır.

DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;

a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

 

Mezuniyet İçin Ek Sınav Dilekçe Formu İçin Tıklayınız

Not Yükseltme Sınavı Dilekçe Formu İçin Tıklayınız