2019-2020 Önlisans ve Lisans Online Yaz Okulu Başvuruları

20 Haziran 2020 Cumartesi

ONLINE YAZ ÖĞRETİMİ

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ 2020 YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ ve KOŞULLARI

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonunda açılması planlanan YAZ ÖĞRETİMİ’ne ilişkin takvim ve koşullar 19.05.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Üniversite Yönetim Kurulunda tespit edilerek aşağıda açıklanmıştır.

  1. Üniversitemizde 2019-2020 yaz okulu online verilecek olup başvurular 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında öğrenci bilgi sisteminden yapılacaktır. Başvuru koşullarına ilişkin bilgiler daha sonra ilan edilecektir. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2020’dir. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden en geç 26 Haziran 2020 saat 17.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

  1. 2020 Yaz Öğretiminde alınacak dersin ders planındaki bir (1) kredi için ödenecek ücret Lisans sınıfları için 1.250 TL. (KDV Dahil) Ön Lisans Sınıfları için 600, 00 TL. (KDV Dahil)   olarak belirtilmiştir. Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerin açılmasını istedikleri dersler için; kredi başına belirlenmiş ücretin, Garanti Bankası Altunizade Ticari Şubesi 341-6296674  no’lu hesaba  ya da TR63 0006 2000 3410 0006 2966 74 İBAN numarası Türk Lirası hesabına yatırarak adı, soyadı, öğrenci numarası ve yaz öğrenim ücreti olduğunu gösteren makbuzla birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar Öğrenci bilgi sisteminden müracaat etmeleri gerekir. Yaz öğrenimine katılım isteğe bağlı olduğundan burslu uygulaması yapılmaz.

 

  1. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için açılmasına karar verilen dersler ile haftalık ders programı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir. Müracaat sayısı 8 öğrenciden az olan dersler açılmayacağı için yatırılan ücretler üç gün içinde Muhasebe Müdürlüğünce sahiplerine iade edilecektir. Sadece bu gibi öğrenciler için 9. madde de açıklanan uygun görülen hal uygulaması yapılabilir.

 

  1. Yaz öğretimi 7 hafta süreli olup, 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ağustos 2020 Cuma günü sona erecektir. Yaz öğretiminde okutulacak derslerin haftalık ders saatleri normal öğretimde okutulan derslerin iki katıdır.

 

  1. Yaz öğretiminde bir öğrenci en çok on kredilik ders alabilir.

 

  1. Yaz öğretimine katılan öğrenciler, öncelikle alıp da başarılı olmadıkları ve alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alırlar. Alınacak derslerin ön şartının sağlanmış olması gerekir. Bitirme Ödevi/Proje Yaz Öğretiminde açılmaz.

 

  1. Bu duyuruda bulunmayan haller için “PRÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

  1. Diğer üniversitelerin öğrencilerinden üniversitelerinden getirecekleri izin belgeleriyle üniversitemizde açılan yaz öğretimine katılabilirler. Ancak bu öğrenciler Pîrî Reis Üniversitesi öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

  1. Üniversitemizde Yaz Öğretimi açılması planlandığından Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülecek haller dışında diğer üniversitelerin yaz okullarına gidiş izni verilmeyecektir. İzinsiz gidilmesi durumunda getirilen notların kabulü mümkün değildir.

 

  1. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alınması durumunda geçerli olabilecek en düşük başarı notu (CC) olacaktır.  CC’nin altındaki notlar (FF) olarak değerlendirilir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

 

REKTÖRLÜK