TÜBİTAK - Royal Academy of Engineering İşbirliği Programı Kapsamında Akademisyenimizin Projesine Destek

21 Temmuz 2020 Salı

Katip Çelebi-Newton Fonu TÜBİTAK - Royal Academy of Engineering İşbirliği Programı Kapsamında Akademisyenimizin Projesine Destek

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif ÖZEN CANSOY’ un araştırmacı olarak yer aldığı, Katip Çelebi-Newton Fonu TÜBİTAK - Royal Academy of Engineering İşbirliği Programı çağrısı kapsamında "Ortam Havasından Biyoaerosol Giderimi için Antibakteriyel Nanolif Hava Filtrelerinin Geliştirilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından değerlendirilmeye alınarak destek kazandı.

 

Bu çağrı kapsamında 5 adet proje TÜBİTAK ve 6 adet proje Royal Academy of Engineering tarafından olmak üzere, toplam 11 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Öğretim Üyemizin desteklenen projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen 5 adet projeden birisidir.

 

Projenin temel hedefleri, Türkiye-İngiltere işbirliğinde (İTÜ; PRÜ ve Northumbria Üniversitesi ile KOBİ olan Inovenso Şirketi) yeni bilgi ve becerileri geliştirmek ve aktarmak için gerekli çalışmaları koordine etmek; nanolif teknolojiler ve anti-mikrobiyal testler de dahil olmak üzere hava filtrelerinin fizibilitesini bulmak için yeni malzemelerin denenmesi ve insan sağlığı için ortam hava kalitesini iyileştiren yeni hava filtresi ürünlerinin geliştirilmesidir. Havadaki mikroorganizmalar veya biyo-aerosoller, yerleşim yerlerinde ve hava aracı, toplu taşıma gibi ulaşımda iç mekan hava kalitesinin korunması konusunda bir zorluk oluşturmaktadır. Virüsler, sporlar veya biyolojik hücre kalıntılarından oluşan biyo-aerosollere uzun süreli maruziyet enfeksiyonlar, alerjiler ve astım gibi iç mekan havasıyla ilgili sağlık sorunlarını arttırır. Son yıllarda partikül madde giderimi için filtre geliştirme çalışmaları kapsamlı şekilde yapılmaktadır ancak biyo-aerosol filtreleri, etki mekanizması ve filtre performansı arasındaki ilişkiler açısından en az anlaşılan hava filtrasyon uygulamalarından biri olarak kalmıştır. Bu proje, sürdürülebilir filtrasyon performansı, antibakteriyel malzeme üretimi ve filtre modellemesi için planlanmış çalışmaları içermektedir.