Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Not Yükseltme ve Mezuniyet Sınavları Duyurusu

4 Eylül 2020 Cuma

DMYO Öğrencilerine,

2020-2021 mezuniyet durumunda olan öğrencilerin “DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.27(3) ve Md.29 gereği” Mezuniyet İçin Ek Sınav ve müteakiben Not Yükseltme Sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Mezuniyet için Ek Sınavlara başvurmak isteyen öğrenciler 08 Eylül 2020 Salı günü saat 16:00'a kadar DMYO Md.lüğünün denizcilikmyo@pirireis.edu.tr mail adresine Ek'teki formata göre hazırlayacakları imzalı dilekçeleri ile başvuru yapacak olup,

Mezuniyet için Ek Sınavlar 10 Eylül 2020 tarihinde,

Not Yükseltme Ek Sınavlarına başvurmak isteyen öğrenciler 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar DMYO Md.lüğünün denizcilikmyo@pirireis.edu.tr mail adresine Ek'teki formata göre hazırlayacakları imzalı dilekçeleri ile başvuru yapacak olup,

Not Yükseltme Ek Sınavlar 16 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.

Mezuniyet için Ek Sınav Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

 

DMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

MADDE 27 – (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;

a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.