İngilizce Hazırlık Sınıfları İçin Seviye Tespit Sınavı ve İngilizce Yeterlilik Sınavı

5 Eylül 2020 Cumartesi

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE UYGULANACAK “İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT” İLE “İNGİLİZCE YETERLİK” SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

Üniversite Senatosu tarafından yapılan 01 Eylül 2020 tarihli toplantıda pandemi sürecinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle İngilizce Hazırlık Bölümü İngilizce Hazırlık Bölümü İngilizce Seviye Tespit (İSTS) ve İngilizce Yeterlik Sınavlarının (İYS) ONLİNE olarak yapılmasına karar verilmiştir.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Bölümü her öğrenciye dil eğitimine başlamadan önce seviye tespit sınavı uygular.  İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na (İSTS) tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Sınava katılmayan öğrenciler ilk seviyeye (Beginner) yerleştirilirler.

Yabancı dil eğitimlerinde doğru seviyeye yerleşmek, eğitim alacak kişinin hem zaman hem de doğru eğitimi alması için önem arz eder. Dil öğreniminin, aynı sınıfta benzer bilgi birikimine sahip olan öğrenciler ile alınması daha etkili ve anlamlı olur. Öğrencilerin arasında seviye farklılıklarının olması derslerin verimi ve öğrencilerin başarı durumunu üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur.

İngilizce Seviye Tespit Sınavımız başlangıç (Beginner) seviyesinden orta (Intermediate) seviyesine kadar olan çoktan seçmeli dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarına göre uygun seviyeye yerleştirilirler. En uygun gruba dahil olmak için öğrencilerimizden İngilizce Seviye Tespit Sınavını ciddiye almaları, İngilizce bilgilerini doğru aktarmaları ve sınavı doğru bir ortamda, dış etmenlerden uzak, tek başlarına, kendilerinin yapması beklenmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavımız ise bir dilin dört temel unsuru olan Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini ölçmekte olup, bu becerilerde kazanacağınız yeterlilikler sizlere öncelikle bölümlerinizde İngilizce olarak alacağınız dersleri başarılı bir şekilde takip etmenize katkıda bulunacaktır. Diğer yandan İngilizce dil yeterliliği, 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamında mesleki ve akademik eğitimin dünya kalitesinde ve standartlarında sağlanması için gerekli temel taşlardan biridir. İngilizce Hazırlık bölümünde amacımız, sizin yeterli hatta mükemmel bir dil seviyesine sahip olmanıza yardımcı olmak, akademik dil becerilerinizi geliştirmenizi sağlamak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirmenize ve bireysel çalışma alışkanlıklarınıza katkıda bulunmak olacaktır.

SINAVLARIN YÖNTEMİ HAKKINDA DUYURU

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerimize yönelik İngilizce Seviye Tespit Sınavı (ISTS) 14 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30’da OIS (öğrenci otomasyon sistemi) üzerinden ONLINE olarak yapılacak olup bu sınavdan 50 ve üzeri not alan öğrenciler 17 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30’da Dinleme, Okuma, saat 14:00’da Yazma bölümlerine, 18 Eylül 2020 tarihinde ise kendilerine internet üzerinde duyurulacak saatlerde Konuşma sınavı bölümleri olan İngilizce Yeterlilik Sınavı (IYS)’na yine ONLINE olarak katılacaklardır.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan 50’nin altında alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı’nca uygun görülen seviyeye yerleştirilirler.

ONLINE olarak yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavında öğrencilerimiz OİS üzerinden çoktan seçmeli sorulara cevap vereceklerdir. İngilizce Yeterlik Sınavında ise öğrencilerimiz kendilerine atanacak MS TEAMS platformundaki ilgili sınıflarda kameraları açık olacak şekilde eşzamanlı olarak OİS üzerinden soruları cevaplayacaklardır.

ONLINE olarak uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavını alacak öğrenciler kendi rızaları ile kameralarının açık olması hususunda muvafakatname vermiş kabul edileceklerdir. Sınav esnasında kamerası kapanan ya da kamera önünden ayrılan öğrenci sınavdan başarısız sayılacaktır.

ONLINE olarak yapılacak sınavlar esnasında Üniversitemiz kaynaklı olmayarak yaşanabilecek her türlü sorun ya da teknik aksaklık nedeniyle sınavın tamamlanamamasında mesuliyet üniversitemize ait olmayıp sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.

Sınav öncesinde OIS ve MS Teams uygulamamalarına ait kullanma talimatları sizlere duyurulacak ayrıca deneme erişimleri yapılacaktır.

Online sınav uygulama usul ve esaslarına ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

 

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA KATILACAK

2018 ve 2019 YILI GİRİŞLİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU

Üniversite Senatosu tarafından yapılan 01 Eylül 2020 tarihli toplantıda pandemi sürecinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle İngilizce Hazırlık Bölümü İngilizce Hazırlık Bölümü İngilizce Seviye Tespit (İSTS) ve İngilizce Yeterlik Sınavlarının (İYS) ONLİNE olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında Üniversitemize yerleşmiş öğrencilerimiz; 17 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30’da Dinleme, Okuma, saat 14:00’da Yazma, 18 Eylül 2020 tarihinde ise daha sonra internet üzerinde duyurulacak saatlerde Konuşma sınavlarından oluşan İngilizce Yeterlilik Sınavı (IYS)’na MS TEAMS platformundaki ilgili sınıflarda kameraları açık olacak şekilde OİS üzerinden ONLINE olarak katılacaklardır.

ONLINE olarak uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavını alacak öğrenciler kendi rızaları ile kameralarının açık olması hususunda muvafakatname vermiş kabul edileceklerdir. Sınav esnasında kamerası kapanan ya da kamera önünden ayrılan öğrenci sınavdan başarısız sayılacaktır.

ONLINE olarak yapılacak sınavlar esnasında Üniversitemiz kaynaklı olmayarak yaşanabilecek her türlü sorun ya da teknik aksaklık nedeniyle sınavın tamamlanamamasında mesuliyet üniversitemize ait olmayıp sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.

Online sınav uygulama usul ve esaslarına ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.