2020 YKS Kayıt Islemleri

4 Eylül 2020 Cuma

YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI
Egitim-Ögretim Dairesi Baskanlıgı

 

İlgi : 27.08.2020 tarihli ve 75850160-301.01.01-E.53016 sayılı yazımız.

2020 YKS kayıt tarihlerinin yükseköğretim kurumlarına başvuran adaylar için uzatılmasına karar
verilmiş olup (6 Eylül 2020 tarihinde ülke genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı
yapılacağından), 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17,00'ye kadar, elektronik kayıt yaptıracak adaylar
için ise 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar kayıt tarihleri uzatılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                Süleyman Necati AKÇEŞME
                                                                   Başkan a.
                                                                           Genel Sekreter