İngilizce Yeterlilik Sınavı

9 Eylül 2020 Çarşamba

ONLİNE OLARAK YAPILACAK

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT  VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

1.     2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) ve bu sınavdan 50 ve üzeri alanlar ile mevcut hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) Online olarak uzaktan erişim yoluyla katılacak öğrencilerin sınavlar için kullanacağı resmi platform OIS’dir (https://ois.pirireis.edu.tr/).

2.     OİS üzerinden yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavlarında (Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinde) öğrencilerle koordinasyon sağlamak ve sınav güvenliği için Microsoft Teams yazılımı kullanılacak ve öğrenciler atandıkları sınıflarda kameraları açık olarak sınava katılacaklardır. Söz konusu sınava online olarak katılacak öğrenciler sınav süresince kameralarının açık kalması hususunda muvafakatname vermiş sayılırlar. Sınav esnasında kamerası kapanan ya da kamera önünden ayrılan öğrenci sınavdan başarısız sayılacaktır.

3.     İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) çoktan seçmeli, klasik sınav (OİS üzerinden sorulan sorulara yine OİS üzerinden yazılı cevap verilecek şekilde) ve konuşma şeklinde yapılacaktır.

4.     İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından, sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler yapılacaktır.

5.     İngilizce Hazırlık Bölümü kompozisyon (yazma) sınavında öğrenciler hazırladıkları kompozisyonları, OIS/LMS portalını kullanarak teslim edeceklerdir. Söz konusu kompozisyonlar sınavı gerçekleştiren akademik personel tarafından turnitin üzerinden kontrol edilecektir.

6.     Hazırlık Bölüm Başkanlığınca OIS/MS Teams üzerinden yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda aşağıdaki maximum süreler uygulanacaktır:

 

Grup/Maximum Sınav Süresi

Dinleme Yazılısı

Dilbilgisi ve Okuma Yazılısı

Yazma (Kompozisyon)

Sözlü Sınav

İSTS

-

80 dakika

-

-

İYS

40 dakika

90 dakika

90 dakika

10 dakika

7.     İngilizce Yeterlik Sınavı öncesinde MS Teams üzerinden açılmış olan sınıflara öğrencilerin giriş yapması ve dersin Öğretim Üyesi veya Görevlisi ile canlı olarak sınav koordinasyonunun sağlaması, sınav süresince gelebilecek sorulara karşı Teams üzerinde chat kısmının takip edilmesi, öğrencilerin sorularını bu kanaldan yazılı sormaları uygun olacaktır. Bu yapılamıyor ise OIS veya kurumsal elektronik posta  (prepexams@pirireis.edu.tr) üzerinden yapılması önem teşkil etmektedir.

8.     Aşağıda yer alan not, OİS üzerinden sınav açıldığı anda öğrencinin karşısına çıkacak ve öğrenci tarafından onaylanacaktır. Öğrencinin bu sınava girmesiyle bu etik kuralları kabul ettiği kapakta belirtilecektir.

“Bu sınavda, sorumluluğumun bilincinde olarak, cevapları yazarken sadece kendi bilgi kazanımlarımı kullanacağımı, (başka kişi ve kaynaklardan yardım talep etmeyeceğimi, cep telefonumu bu maksatla kullanmayacağımı), İngilizce yeterlik sınavında sınav süresince kameramın kendi rızam ile açık kalmasını kabul ettiğimi bildirir, dürüst ve şeffaf olarak etik kurallara bağlı kalarak sınavı bitireceğime söz veririm.”

9.     Microsoft Teams İngilizce Yeterlik Sınavının tüm unsurları için (yazılı /sözlü) kullanılacaktır. YÖK’ün talimatı gereği şeffaf ve denetlenebilir olması açısından, söz konusu sınavlar sırasında öğrencilerimizin kameraları açık bulundurulacak ve sözlü sınavlar kayıt altına alınacaktır.

10.     Belirtilen durumlarda kullanılacak olan Teams video kayıtları denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilecek ve saklanacaktır. Bu konuda sorumluluk sınavı gerçekleştiren Öğretim Üyesi veya Görevlisindedir. Kayıtlar en az 2 yıl süreyle silinmeyecektir.

11.     Kayıt altına alınmayan sınavlar geçersiz sayılacaktır.

12.     Sınavlar yayınlanacak olan programda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

13.     İSTS ve İYS sınavlarıyla ilgili gün ve saat duyuruları üniversitemiz internet sitesinden ve OIS Mesajlaşma portalı ve duyurular üzerinden toplu halde yapılacaktır.

14.     Öğrencilerimizle yapılacak olan yazılı görüşmelerin OIS veya kurumsal elektronik posta  (prepexams@pirireis.edu.tr ) üzerinden yapılması önem teşkil etmektedir.

15.     Çoktan seçmeli sınavlar cevaplansın veya cevaplanmasın okunan sorulara tekrar dönülmesine izin verilmeyecek şekilde "geri dönüşsüz" olarak yapılacaktır.

16.     Sınavlarda kolaydan zora doğru giden bir soru dağılımı söz konusu olduğundan öğrenciler arası hakkaniyet ilkesine bağlı kalmak adına “rastgele soru” yöntemi kullanılmayacaktır.

17.     Sınav başlangıcı ve/veya devamında “sınav bitir” butonun tıklanması halinde sınav bitirileceğinden, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, “sınav bitir” butonuna ancak sınav bitiminde basmaları gerektiği öğrencilerimize hatırlatılacaktır.

18.     Sınav sırasında (elektrik/internet kesilmesi ve bilgisayarın donması) sınavdan istem dışı çıkan öğrencimiz, sınav bitiş tarihi ve saati dolmamışsa, sistemde sınavın bitmesine kalan sürede sınavına devam edebilecektir.

19.     Sınav sistemine erişim ve işlemler (girilen cihaz IP adresi, giriş ve çıkış saati, işaretlenen şıkları vb.) kayıt (log) altına alınacaktır.

20.     Başka bir öğrenci yerine sınava girilmesi durumunda sınav geçersiz sayılıp Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılacaktır.

21.     Öğrencilere sınav sonuçları İnternet sitesi üzerinden yayımlanacak listelerde “Başarılı/Başarısız” olarak duyurulacaktır.

22.     Sınav süresince ortaya çıkabilecek her türlü aksaklık ya da teknik sorunlardan dolayı sınavın tamamlanamamış olması ya da eksik bilgi içermesi (örneğin çözülmüş fakat gönderilmemiş soruların yanıtları) gibi sınavın değerlendirilmesini engelleyecek durumlardan öğrenci sorumludur.

23.     Engelli öğrencilerimizin, durumlarını ve sınav sürecinde nasıl bir desteğe ihtiyaç duydukları konularında İngilizce Hazırlık Bölümü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

24.     Sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için, sınav sırasında yaşanacak problemlerin hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak üzere İngilizce Hazırlık personeli ile irtibat kurulacaktır. Söz konusu irtibat bilgileri ayrıca tüm akademik personele ve öğrencilere duyurulacaktır.

25.     Sınav Sonuçlarına İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar sonuçların ilanını takip eden en geç bir hafta içinde yazılı olarak ya da ıslak imzalı dilekçenin mail yolu ile İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığına gönderilmesi suretiyle yapılmalıdır.

26.     İngilizce Seviye Tespit Sınavına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimlerine ilk seviye olan ALPHA’dan başlarlar.

27.     İngilizce Hazırlık Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12 (2) gereği İYS ve İSTS için herhangi bir mazeret kabul edilmez. Ancak sınav tarihlerinde korona hastalığı veya başka bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören öğrencilerimizin bu durumlarını belgeleyen raporlarını ibraz etmeleri durumunda telafi sınavı yapılabilecektir.

 

Değerli Öğrencilerimiz,

OİS üzerinden gerçekleştirilecek İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI (İSTS) ile ilgili gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Sınav, Bölüm Başkanlığı tarafından duyurulan tarih ve saatler arasında öğrenciler için sistemde görünür (yapılabilir) halde olacaktır. Belirtilen tarih ve saatlerin öncesinde veya sonrasında sınava erişiminiz bulunmayacaktır.
  • Sınav için toplam verilen süre sistem sayacı ile size gösterilecek ve geriye doğru sayım yöntemiyle sayaç işlemeye devam edecektir. Her soru için ayrı bir zaman verilmemiştir. Belirtilen toplam sürede sınavı bitirmeniz gerekmektedir.
  • Sınav, 14.09.2020 Pazartesi tarihinde 10.30 ile 11.50 saatleri arasında erişime açık olacaktır. Soruları cevaplamanız için 80 dakikanız bulunmaktadır.
  • Sınavda 80 soru bulunmaktadır. Sorular karşınıza rastgele bir düzende değil sınav için oluşturulan belli bir akış içinde gelecektir.
  • Soruları cevap vermeniz ya da boş bırakıp geçmeniz halinde cevaplamış olduğunuz veya boş bırakmış olduğunuz sorulara hiçbir koşulda geri dönüp görüntüleyemeyecek, cevap değişikliği yapamayacak veya boş bıraktığınız sorulara yanıt veremeyeceksiniz.
  • Tüm soruları görüntüledikten/cevapladıktan sonra sınavı bitirmek için sınavı bitir butonuna basarak sınavınızı sonlandırabilirsiniz.
  • Bir kez sınavı bitir butonuna bastığınızda bir daha sınava erişim sağlayamayacaksınız. Bundan dolayı bütün soruları görmeden / cevaplamadan bu butona basmayınız.
  • OIS hesabınızdan sınava nasıl erişebileceğinize dair öğrenci bilgilendirme videosu üniversitemizin web sitesi üzerinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır. Sınava girmeden önce videoyu izlemeniz sınav esnasında sorun yaşamamanız adına önem teşkil etmektedir.

11 EYLÜL 2020 tarihinde saat 10:30’da bir DENEME SINAVI yapılacaktır. Öğrencilerimizin belirtilen gün ve saatte OİS üzerinden sınavları yapmaları ve sisteme aşina olmaları önemlidir.​

 

Öğrenciler İçin MS TEAMS Kullanım Kılavuz

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı Klavuzu

       

        OİS Tanıtım Video

 

“İngilizce Seviye Tespit Sınavından 50 ve üzeri alan yeni kayıtlı öğrencilerimiz ve 2018-2019 girişli öğrencilerimiz için 16 EYLÜL 2020 tarihinde saat 10:30’da bir DENEME SINAVI yapılacak olup, bu öğrencilerimizin söz konusu deneme sınavına katılmaları önem arz etmektedir.”

 

17-18 Eylül 2020 tarihlerinde katılacağınız İngilizce Yeterlik (İYS) Sınavı ve sonrasında derslerinizi ONLINE olarak takip edeceğiniz eğitim ve öğretim sürecinde ihtiyaç duyacağınız MS TEAMS platformu ile ilgili aşağıdaki bilgilendirmeyi ve ekteki kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir.

 
Üniversitemize ait e-mail adresinizi Microsoft Office 365’in aşağıdaki adresine girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, okul e-posta adresini giriniz kısmına mail adresinizi (@
pru.edu.tr adresiniz) girdikten sonra ekrana gelecek olan "öğrenciyim" ve "öğretmenim" sorusuna "öğrenciyim" olarak yanıt verilmelidir. 
 

https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office 
 
Buradaki işlemlerinizi tamamladıktan sonra aşağıdaki adrese giriş yaparak portala bağlanabilirsiniz. 
 

https://login.microsoftonline.com/ 
 
Ekte yer alan yardımcı kılavuzda Microsoft Teams  programıyla derslerinizin uzaktan eğitimle nasıl yürütüleceğine yönelik bilgiler yer almaktadır. 
 
Microsoft tarafından sunulan aşağıdaki linkteki videoları da izleyebilirsiniz: 
 

https://support.office.com/tr-tr/article/microsoft-teams-video-e%C4%9Fitimi-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=tr-TR&rs=tr-TR&ad=TR 
 
Destek için 
bilgiislem@pirireis.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.