İngilizce Yeterlilik Sınavı

13 Eylül 2020 Pazar
1.Üniversitemiz Senatosunun:"Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşan İngilizce Yeterlilik Sınavında Konuşma bölümünün değerlendirme ağırlığının %40, diğer bölümlerin %20 olması," kararına istinaden  sınavların nihai değerlendirilme hesaplamaları bu kriterler dahilinde yapılacaktır.
 
2.  17 Eylül 2020 Perşembe günü yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı Sınav öncesi hazırlık ve yoklama süreleri ile sınav bölümlerine ait süreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.    
 
Zaman dilimleri
Süre
(dakika)
Saatler
MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama
20 dakika
10:10-10:30 arası
Listening oturumu
40 dakika
10:30-11:10 arası
MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama
15 dakika
11:15-11:30 arası
Use of English&Reading oturumu
90 dakika
11:30-13:00 arası
MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama
15 dakika
13:45-14:00 arası
Writing Oturumu
90 dakika
14:00-15:30 arası
 
3. 16 Eylül 2020 tarihinde yine MS TEAMS ve OİS üzerinden yapılacak olan deneme sınavında da öğrencilerin kimlik kontrolü ve sınav hazırlıkları için  yukarıda belirtilen başlangıç saatlerinde   MS TEAMS platformunda hazır bulunmaları önem arz etmektedir. Sınavlar tam olarak belirtilen saatlerde aktif olacağı için öğrencilerimizin sınavlara geç kalmamaları adına söz konusu kontrol/yoklama sürelerine riayet etmeleri gerekmektedir.
 
4. İYS sınavı hakkında diğer yayımlanmış kılavuzda belirtildiği üzere öğrencilerimizin sınavın Yazma (Writing) bölümünde hazırladıkları WORD dosyalarını öncelikle OİS sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle sisteme yükleme işlemi başarısız olanlar söz konusu dosyayı "prepexams@pirireis.edu.tr" adresine göndereceklerdir.
 
5. Kompozisyonlar yazılırken sayfanın en üst sol köşesinde" öğrenci adı-soyadı + okul numarası" mutlaka yazılmalıdır.
 
6. Aynı şekilde hazırlanan WORD dosyasına, isim verilirken dosyaların eksiksiz ve doğru şekilde tasnif edilebilmesi adına, dosya adı olarak: "öğrencinin adı-soyadı + okul numarası" verilmesi çok önemlidir.
 
7. Sınav listeleri ve öğrencilerin katılacakları MS TEAMS ekip kodları İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonuçları kesinleştikten sonra en kısa sürede İnternet sitemiz üzerinden ilan edilecektir. Öğrencilerimizin belirtilen saatte ve doğru MS TEAMS ekiplerinde bulunmaları önemle duyurulur.