2020-2021 Ek Kontenjan ve Burs Bilgileri

18 Eylül 2020 Cuma

ÖSYM BURSLARI

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez.

TERCİH İNDİRİMLERİ

Tercihlerini Piri Reis Üniversitesi’ nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara aşağıdaki şekilde ‘’Tercih İndirimi ‘’ uygulanacaktır.  Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücretinin kalanı üzerinden uygulanır.
 
Denizcilik Fakültesi
 
Denizcilik Fakültemizi İlk 3 tercihle Ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden+ %40 İndirim
 
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. (İngilizce.) Ücretli +%40 İndirim
Gemi Makineleri İşletme Müh. (İngilizce) Ücretli +%40 İndirim

Denizcilik Fakültemizi  % 50 Burslu 1.Tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  +  % 50 indirim
Denizcilik Fakültemize % 50 Burslu 2. tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden + %20 indirim
 
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. (İngilizce.) % 50 Burslu 
Gemi Makineleri İşletme Müh. (İngilizce) % 50 Burslu

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize % 50 Burslu ilk 5 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 indirim
 
Ekonomi ve Finans  (İngilizce) % 50 Burslu 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)  % 50 Burslu 
Lojistik Yönetimi (İngilizce) % 50 Burslu 

Denizcilik İşletmeleri  Yönetimi(İngilizce) Ücretli ilk 3 tercihle yerleşenlere  + % 40 İndirim
 
Denizcilik İşletmeleri  Yönetimi  (İngilizce)  % 50 Burslu yerleşip 1.tercihle yerleşen öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 İndirim
 
Denizcilik İşletmeleri  Yönetimi (İngilizce) % 50 Burslu yerleşip 2.tercihle yerleşen öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 20 İndirim
 
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) % 50 Burslu ile yerleşip 1. tercihle yerleşen öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 İndirim

 Mühendislik  Fakültesi

Mühendislik Fakültemize % 50 Burslu ilk 5 Tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 indirim
 
Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) % 50 Burslu 
Endüstri Mühendisliği  (İngilizce)          % 50 Burslu
Makine Mühendisliği (İngilizce)            % 50 Burslu  
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)       % 50 Burslu
   
Gemi İnşaatı ve Gemi  Makineleri  Mühendisliği (İngilizce) Ücretli İlk 5 tercihle yerleşen öğrencilerimize  kalan ücret üzerinden +%40 İndirim
 
Gemi İnşaatı ve Gemi  Makineleri  Mühendisliği(İngilizce) %50 Burslu İlk 3 tercihle  yerleşen öğrencilerimize kalan ücret üzerinden +
   % 50 İndirim
 

Meslek Yüksekokulu

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuza İlk 3 tercihle Ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  +%40 İndirim
 
Bilgisayar Programcılığı Ücretli +%40 İndirim
Gemi İnşaatı Ücretli +%40 İndirim
Mekatronik   Ücretli +%40 İndirim

 
Denizcilik Meslek Yüksekokulumuza % 50 Burslu 1.Tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  +    % 50 indirim
 
Bilgisayar Programcılığı  % 50 Burslu
Deniz Ulaştırma ve  İşletme   % 50 Burslu
• Sualtı Teknolojisi Programı %50 Burslu  

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuza %50 burs ile ilk 2 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden+% 50 indirim
 
Deniz Brokerlığı % 50 Burslu
Gemi İnşaatı    % 50 Burslu
Gemi Makineleri İşletmeciliği% 50 Burslu

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuza %50 burs ile ilk 3 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden + % 50 İndirim 

Deniz ve Liman İşletmeciliği %50 Burslu
Mekatronik          %50 Burslu

 
Deniz Ulaştırma ve  İşletme Ücretli İlk 2 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize  kalan ücret üzerinden + % 30 indirim

• Sualtı Teknolojisi Programı Ücretli İlk 2 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize  kalan ücret üzerinden + %30 indirim

Aşçılık  % 50 Burslu Üniversitemize % 50 Burslu İlk 3 tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  +% 50 İndirim
 
Gemi  Makineleri  İşletmeciliği Üniversitemize İlk 3 tercihle Ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  +%30 İndirim
 
Lojistik % 50 Burslu ilk 5 Tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 indirim
 
Marina ve Yat İşletmeciliği % 50 Burslu ilk 5 Tercihle yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerimize kalan ücret üzerinden  + % 50 indirim

 

Sıralama Bursu

Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 30.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit burs desteği sağlanır.

Şehit Çocukları Bursu

Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır.

Sporcu Bursu

Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.

Kız Öğrenci Bursu

Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.

Kardeş Öğrenci Bursu

İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır. 

Denizcilik Meslek Lisesi Bursu

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına tercih sırasına bakılmaksızın; ücretli yerleşen öğrencilere, %25, %50 burslu yerleşen öğrencilere %10’u indirim yapılır.

Başarı Bursu

Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not  Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10, % 40, %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır.

Öğrenci, tercih bursu indirimi ile Denizcilik Meslek Lisesi Bursu ve/veya Başarı Bursu indirimlerinden yalnızca en yüksek olanından faydalanır.

 

PRU 2020-2021 Öğrenim Ücretleri

Lisans Öğrenim Ücreti

  • Denizcilik Fakültesi Öğrenim Ücreti 55.000 TL+ KDV
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenim Ücreti 55.000 TL+ KDV
  • Mühendislik Fakültesi  Öğrenim Ücreti 55.000 TL+ KDV

Önlisans Öğrenim Ücreti

  • Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrenim Ücreti  35.000 TL+ KDV

İngilizce Hazırlık Bölümü Öğrenim Ücreti

  • Lisans ve Önlisans İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Ücreti 35.000.00 TL + KDV’dir.  ​​
  • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri %1 oranında KDV​​​ ye tabi tutulmaktadır.

Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 8 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 8 (sekiz) eşit taksit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.