2020-2021 DGS Kontenjanları, Kılavuz ve Ücret Bilgisi

18 Eylül 2020 Cuma

2020 DİKEY GEÇİŞ SINAVI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAK

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER

 

 

 

BK:3- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir.

 

 

BK:15 - Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı,  öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

 
BK:17 - Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. 

BK:28 -Öğretim dili İngilizcedir.

 

BK:32- Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemi adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/ kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemi adamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/  Gemi adamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemi adamı yeterliğini almak için Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.

 

BK:76- İMEAK Deniz Ticaret Odasının desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)     tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. *

 

DGS Burslar, Eğitim Ücretleri ve Açıklamalar (2020-2021 Akademik Yılı)

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ücreti;

 

Lisans İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Ücreti: 35.000 TL+ KDV

 

Lisans (Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) Öğrenim Ücreti 55.000 TL+ KDV

 

 

BK:168- Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenciler üniformasını kendi temin edecektir

 

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitedeki sınavlarda yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır.

 

a)  Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 8 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 8 (sekiz) eşit taksit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.

b)  Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 ve tüm kontenjanlara ilk tercihle yerleşenlere %5 indirim yapılır.

c)   Aynı alandan gelen lisans programlarına ücretli olarak yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.

 

Mezun Olunan Önlisans Programları

Tercih Edilebilecek Lisans Bölümleri

Deniz Ulaştırma İşletme

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine

Makine Mühendisliği

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim

Yönetim Bilişim Sistemleri

Deniz İşletmeciliği Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

 

d) Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.

e) Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden akademik   yılın  başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır.

f) Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere Sporcu Bursu Yönergemiz çerçevesinde belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.

g)  İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ek olarak %5 indirim yapılır.

h) Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır.

i)  Tam burslu ya da kısmi burslu olarak bölümlere yerleşen öğrencilerin burs kesimi hazırlık sınıfı, ve izinli sayılmaları hariç Fakülteleri  tarafından bildirilen intibak dönemi dahil edilerek toplam 8 yarıyıldır.

 

Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

 

 

 

Vadeli Öğrenim Ücreti ve Kariyer Planlama Desteği

 

Aşağıdaki Bölüm ve Programlara %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç; 

 

· Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,

 

· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü

 

Öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler.

 

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini peşin, kalanın ise 5 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen bölümlerin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler.

 

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan yukarıda belirtilen bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri,  ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

         

 

 

              

*AÇIKLAMALAR;

 

Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz.

%50 Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

 

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.