STS ve İYS Sınavı Katılamayan Öğrenciler

21 Eylül 2020 Pazartesi

STS ve İYS'yi KAÇIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

1. 13 Eylül 2020 saat 17:00’dan sonra okulumuza kayıt yaptırmış olması (kayıt tarihini gösterir belgenin mailin ekinde gönderilmesi gerekmektedir) / öğrenci mail hesap ve şifre bilgilerinin eline geç ulaşmış olması (belgelendirme gerekmektedir), sınav tarihlerinde sağlık sorunları yaşanmış olması (sınav tarihinde raporlu olunduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir) nedeniyle İngilizce Seviye Tespit Sınavına (STS) katılamamış olanlar,

2. STS'de teknik sorunlar yaşanması nedeniyle sınava katılamayan ya da sınavını tamamlayamayanlar,

3. 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde icra edilen İngilizce Yeterlik Sınavının (İYS) Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin herhangi birinde ya da birkaçında yaşanmış olan teknik problemlerden dolayı sınavın ilgili bölümünü tamamlayamayan ya da eksik cevaplayanlar için 

25 Eylül 2020 Cuma saat 10:30'da STS, 26 Eylül 2020 Cumartesi saat 10:30'da  başlayacak şekilde İYS Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinin, 28 Eylül 2020 Pazartesi saat 10:00'da başlayacak şekilde İYS Konuşma bölümünün yapılması planlanmaktadır.

 

  • 25 Eylül 2020 Cuma günü İngilizce Seviye Tespit Sınavı online olarak SADECE OİS üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin kullanıcı hesap ve şifre bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapmaları ve soruları sınav süresi içerisinde cevaplamaları yeterlidir.
  • Sınav saat 10:30’da başlayıp 11:50’de sona erecektir. (Toplam süre 80 dakikadır)
  • İSTS’den 50 puan ve üzeri alan ve İYS’ye katılma hakkı elde eden öğrencilerin isimleri ve sınav için ihtiyaç duyacakları MS TEAMS ekip kodları internet sitesi üzerinden aynı gün duyurulacaktır.

 

26 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak İYS’de öğrencilerimiz MS TEAMS platformunda kameraları açık bir şekilde eş zamanlı olarak OİS üzerinden soruları cevaplayacaklardır.

Daha önce sınava katılmış, fakat geçerli mazereti olan öğrencilerimiz sadece sorun yaşamış oldukları bölüm (örn. Dinleme bölümünde ses problemi yaşamış olmak, ya da konuşma bölümüne katılamamış olmak vb.) için dilekçe verecekler ve sınavda sadece ilgili bölümü yapacaklardır. Diğer bölümlerin sorularına erişim sağlasalar dahi cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dinleme, Okuma ve Yazma Bölümleri zaman çizelgesi aşağıdaki tablo’da belirtildiği gibidir.

Konuşma sınavı planlaması bilahare duyurulacaktır.

 

Zaman dilimleri

Süre

(dakika)

Saatler

MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama

20 dakika

10:10-10:30 arası

Listening oturumu

40 dakika

10:30-11:10 arası

MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama

15 dakika

11:15-11:30 arası

Use of English&Reading oturumu

90 dakika

11:30-13:00 arası

MS teams üzerinden hazırlık ve yoklama

15 dakika

13:45-14:00 arası

Writing Oturumu

90 dakika

14:00-15:30 arası

 

4. Söz konusu sınavlar için DENEME SINAVI YAPILMAYACAKTIR.

5. Öğrencilerimizin internet sitemizde sınavlar ile ilgili daha önce yayınlanmış Sınav Usul ve Esasları, Kılavuzları ve Sınav Tanıtım Videolarını dikkatli bir şekilde okumaları ve uygulamaları kendi sorumluluklarındadır.

 

6. Bahsi geçen şartlardaki öğrencilerimizin en geç 23 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar mazeretlerini (belgeleriyle birlikte) ve başvurularını içeren dilekçeyi ...@pru.edu.tr uzantılı mail adresleri üzerinden prepexams@pirireis.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başarılar Dileriz.