Piri Reis Üniversitesi 2 yeni AB Stratejik Ortaklık Projesine Başlıyor

23 Eylül 2020 Çarşamba

 

Uluslararası alanda kurmuş olduğu geniş stratejik ortaklık ağı ile denizcilik alanında önemli projelere imza atan üniversitemiz, 2020-23 döneminde 2 yeni AB projesi için daha hibe desteğine hak kazanmıştır.

BLUE4SEAS Projesi (Strategic Partnership for Blue Growth by Enhancing Maritime Cooperation on Marine Pollution and Environment Protection)

152.000 Euro tutarında hibe desteği ile kabul edilen Proje’nin ortakları arasında Mircea Cel Batran Naval Academy (Romanya), Ljubljana University (Slovenya), Lithuanian Maritime Academy (Litvanya) ve Ecole Nationale Superieure Maritime (Fransa) bulunmaktadır.

Proje kapsamında; denizel çevrenin korunması konusundaki IMO girişimleri ve STCW gereksinimlerindeki değişiklikler bağlamında deniz ve çevre korunmasına yönelik olarak tüm paydaşlarla iş birliği yapabilecek, organize, donanımlı, iyi eğitimli ve yetkin insan kaynağının oluşturulması, bölgesel işbirliği ve karşılıklı destek imkanlarının geliştirilmesi ve COVID 19'un yarattığı kriz bağlamında, çevrimiçi geliştirmeye odaklanarak uzaktan eğitim kurs materyali ve sanal çevrimiçi simülasyon platformları oluşturulması sağlanacak, dijital teknolojilerin,  yenilikçi ve açık pedagojik yaklaşımların kullanımı sanal çevrimiçi eğitim platformu ile desteklenecektir.

 

ISOL-MET Projesi (Innovative SOft SkilLs to Maritime Education and Training)

Hazırlıkları ana ortak olarak birlikte yürütülen ve başvurusu UAEGEAN (University of Aegean, Yunanistan) tarafından yapılan (iSOL-MET), yenilikçi stratejik ortaklık projesi, çok sayıda başvuru içinden seçilen 12 adet proje arasında birinci olarak, 91/100 puanla ilk sırada 303.434 Euro hibe desteğine hak kazanmıştır. 

Eylül 2020 tarihinden itibaren 36 ay süre ile gerçekleştirilecek projede Piri Reis Üniversitesi’nin yanı sıra Yunanistan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan’dan birer üniversite, Fransa’dan “Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği” ve Yunanistan’dan bir eğitim danışmanlık kurumu yer alacaktır.

“Denizcilik Eğitim ve Öğretiminde İnovatif Destekleyici Beceriler”’in geliştirilmesine yönelik projenin ana amacı öğrencilere problem çözme, iletişim, eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme gibi destekleyici beceriler kazandırılarak sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak olarak belirlenmiştir. 

Proje bu kapsamda denizcilik dünyasının gereksinim duyduğu yüksek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için mesleki eğitimi destekleyecek beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, vaka çalışmaları ile zenginleştirilecek yenilikçi eğitim materyali oluşturulması, deniz hizmetlerini tamamlayan zabitler için karadaki görevlere yönelik ilave kariyer imkanları sağlanması, denizcilik eğitimi ve denizcilik konularında en iyi uygulamaların ve kültürel farkındalığın paylaşılması gibi konuları hedeflemektedir. İSOL-MET, bu hedefleri yerine getirmek için, özellikle, disiplinler arası gruplar bağlamında iş birliği, gemi ve kara personeli arasındaki iletişimin geliştirilmesi, liderlik uygulamaları, çok kültürlü grupların yönetimi vb. konulara odaklanacaktır. Hazırlanacak tüm eğitim materyali denizcilik eğitimine katkı sağlamak üzere dijital ortamda açık kaynak olarak ilgili tüm eğitim kurumlarının istifadesine sunulacaktır.

Projeler sonunda; proje çıktılarının tanıtımı ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında 2023 yılı Temmuz ayında Piri Reis Üniversitesi koordinatörlüğü ve ev sahipliğinde uluslararası katılımlı bir konferans ve basın toplantısı icra edilecektir.