Uluslararası Üniversite Sporları Günü

18 Eylül 2020 Cuma

TÜRKIYE ÜNIVERSITE SPORLARI FEDERASYONU BASKANLIGI

 

Uluslararası Üniversite Sporları Günü

Üyesi olduğumuz Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun (FISU) girişimleriyle "20 Eylül" tarihi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Uluslararası Üniversite Sporları Günü (International Day of University Sport-IDUS)" olarak
ilan edilmiştir. 2016 yılından itibaren üniversitelerimizin farklı etkinlikler (gösteri veya yarışma amaçlı spor etkinlikleri, seminer ve panel gibi eğitim etkinlikleri ile kültürel etkinlikler) düzenleyerek katkıda bulunduğu IDUS ile "dünya çapında sporun gelişimi ve Üniversite Spor Hareketi ile
ilgili temel konularda bilgi paylaşmak", aynı zamanda "FISU'nun misyonu, mevcut programları, politikaları ile eğitim kurumlarında sporun önemi" konularında farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Ancak, içinde bulunduğumuz küresel salgın (pandemi) nedeniyle FISU tarafından IDUS
etkinliklerinin bu yıl bir sosyal medya etkinliği (IDUS Dance Challenge) şeklinde ve 15 Eylül-15 Ekim 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde uzun bir süreçte düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, mevcut yazımızda verilen IDUS ile ilgili bilgi notunun üniversitenizin ve sporla ilgili akademik ve idari birimlerinizin web sayfalarıyla üniversitenizin ve öğrenci topluluklarınızın (özellikle dans ve spor topluluklarının) sosyal medya hesaplarında (twitter, Instagram, facebook gibi) #letsidus #beactive #myeusa konu etiketleri ve ekte verilen logo ile paylaşılarak duyurulması ile söz konusu etkinliğe öğrencilerimizin katılımlarının (#letsidus #beactive #myeusa konu etiketleriyle çekecekleri dans ve spor içerikli kısa video veya fotoğraflarla) teşvik edilmesi konusunda yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım. Not: İnternet ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere Uluslararası Üniversite Sporları Günü-IDUS ile ilgili tüm detaylara ve görsellere https://www.fisu.net/education/international-day-of-university-sport adresinden erişilebilir.

 

Erdoğan ÇELEBİ                                                                            
Genel Sekreter