Stajyer Araştırmacı Burs Programı

3 Kasım 2020 Salı

T.C.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir. Nisan ayında COVID- 19 ile mücadelede rol almak isteyen gençlerin talebi ile STAR programı başlatılmıştır. Bu program ile COVID-19 mücadelesine yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 300 bursiyer desteklenmiş, desteklenenlerin 118'ini lisans öğrencileri oluşturmuştur. Böylece lisans öğrencilerinin sürece dahil edilmesinin araştırma ekosisteminin lisans düzeyine indirgenmesi açısından önemli bir kazanım olduğu tecrübe edilmiştir. Araştırma becerisinin lisans düzeyine indirgenerek bilimsel yöntem ve onun gerektirdiği tüm teknik bilgi, beceri ve tutumları öğrenip sergileme bilincinin genç yaştan itibaren kazandırılması, gençlerimizin araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması, önceliği yerli ve milli teknoloji üretmek olan ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Bu anlayışla lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerimizin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR çağrısı hazırlanmıştır. Ülkemizde ilk defa bu denli büyük bir proje tabanlı burs programı başlatılmıştır. Yeni çağrı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi desteklenecektir. Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri ile TÜBİTAK araştırma projelerini buluşturmak amacıyla star.tubitak.gov.tr portalı oluşturulmuştur. Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süresince aylık 750 TL ile desteklenecektir. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 20.10.2020 tarihinde duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlayacaktır. Bu amaçla EK'te yer alan çağrı duyurusunun lisans öğrencilerinize duyurulması için gereğinin yapılmasını arz ederim.